De OverstapRoute voor scholen


Actueel 


98% leerlingen regio Rotterdam (Koers VO) op middelbare school van eerste voorkeur

Elk jaar stappen zo’n 10.000 leerlingen uit de regio over van de basisschool naar de middelbare school. Net als vorige jaren kan 98% van alle aangemelde leerlingen terecht op hun school van eerste voorkeur.
Op 23 maart moest voor 9 middelbare scholen geloot worden onder toeziend oog van de notaris. Op deze scholen zijn meer leerlingen aangemeld dan het aantal beschikbare plekken in de brugklassen. Er zijn 233 leerlingen uitgeloot. De meeste leerlingen kunnen terecht op hun 2e school van voorkeur.


De volgende scholen hebben geloot:
Grafisch Lyceum Rotterdam, Mavo Centraal, Melanchthon Bergschenhoek, Melanchthon Kralingen, Montessori Lyceum Rotterdam, Rudolf Steiner College, Vak College Hillegersberg, Wolfert College en Young Rotterdam.


Onder toeziend oog van notaris Autar heeft de centrale loting van De OverstapRoute plaatsgevonden.

V.l.n.r. Marielle Augussalim (staf- en projectondersteuner - Koers VO), notaris A. Autar, Catharina Leeuwis (coördinator De OverstapRoute - Koers VO), Margreet Clarijs (beleidsmedewerker – Koers VO)

Voorlichtingsmiddagen po-vo voor basisscholen - mei 2023

Voorlichting over ZIB, ISK én meer voor alle basisscholen. Een plenair gedeelte met voorlichting over ZIB, ISK én de voorgenomen wijzigingen over De OverstapRoute 2023-2024. Na de pauze, keuze uit:
- Workshop Adviseren in geval van twijfel: praktijkonderwijs of vmbo met lwoo
- Workshop Begaafdheid bij de overstap po-vo
- Vragenuurtje De OverstapRoute (incl. ZIB) en ISK


Aanmelden voorlichtingsmiddag
De voorlichting vindt plaats op verschillende data en locaties (Capelle, Rotterdam-Centrum, Barendrecht of Berkel en Rodenrijs). Het staat je vrij een datum en locatie te kiezen die jou het beste uitkomt. Je kunt je tot uiterlijk 20 april aanmelden via dit aanmeldformulier.


Webinar voor intakecommissies v(s)o over wijzigingen De OverstapRoute ’23-‘24

Voor iedereen die op vo-scholen betrokken is bij de intakeprocedure (inhoudelijk en administratief voor het OT-werk), organiseren we op donderdag 1 juni een webinar over de voorgenomen wijzigingen die op dat moment voor reactie zijn voorgelegd aan de schoolbesturen.


Aanmelden webinar
Je kunt je hiervoor aanmelden via deze link.