Adviescommissie beoordeling toelaatbaarheid (ABT)


Het samenwerkingsverband heeft een adviescommissie beoordeling toelaatbaarheid (ABT). De ABT beoordeelt de afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro), aanwijzingen voor het leerwegondersteunende onderwijs (lwoo) en beoordeelt of leerlingen in aanmerking komen voor een tijdelijke plaatsing binnen het orthopedagogisch didactisch centrum (opdc).