De OverstapRoute voor ouders


In De OverstapRoute leest u hoe uw kind overstapt naar een middelbare school. Onder het kopje ‘De OverstapRouteKaart’ staan de verschillende stappen toegelicht. Ook vindt u hier informatie over de overstap naar een vso-school. 

In schooljaar 2022-2023 is de reguliere aanmeldperiode van 20 februari t/m 17 maart 2023. De centrale loting is op 23 maart 2023.

Actueel


98% leerlingen regio Rotterdam (Koers VO) op middelbare school van eerste voorkeur


Elk jaar stappen zo’n 10.000 leerlingen uit de regio over van de basisschool naar de middelbare school. Net als vorige jaren kan 98% van alle aangemelde leerlingen terecht op hun school van eerste voorkeur.

Op 23 maart moest voor 9 middelbare scholen geloot worden onder toeziend oog van de notaris. Op deze scholen zijn meer leerlingen aangemeld dan het aantal beschikbare plekken in de brugklassen. Er zijn 233 leerlingen uitgeloot. De meeste leerlingen kunnen terecht op hun 2e school van voorkeur.


De volgende scholen hebben geloot:

Grafisch Lyceum Rotterdam, Mavo Centraal, Melanchthon Bergschenhoek, Melanchthon Kralingen, Montessori Lyceum Rotterdam, Rudolf Steiner College, Vak College Hillegersberg, Wolfert College en Young Rotterdam.


Onder toeziend oog van notaris Autar heeft de centrale loting van De OverstapRoute plaatsgevonden.

V.l.n.r. Marielle Augussalim (staf- en projectondersteuner - Koers VO), notaris A. Autar, Catharina Leeuwis (coördinator De OverstapRoute - Koers VO), Margreet Clarijs (beleidsmedewerker – Koers VO)

Actueel overzicht beschikbare brugklasplekken


Op deze plek plaatsen we regelmatig een overzicht van scholen en klassen waar nog brugklasplekken beschikbaar zijn. Dit gaat over plekken in de huidige brugklas.


Voor leerlingen die nu in groep 8 zitten, volgen de overzichten vanaf maart 2023.

De OverstapRouteKaart


Op de OverstapRouteKaart ziet u wanneer en hoe u uw kind aanmeldt bij een middelbare school. In Rotterdam en omliggende gemeenten hebben schoolbesturen afspraken gemaakt over de overstap van leerlingen naar de middelbare school.


De OverstapRouteKaart brengt de overstap naar de middelbare school stap voor stap in beeld. Klik hieronder voor de actuele stappen. Of download de kaart met toelichting (ook in het Engels).


De OverstapRouteKaart met toelichting voor ouders

Filmpje voor leerlingen

Wil uw kind meer weten over De OverstapRoute? Bekijk dan dit filmpje.

Planning OverstapRoute

Oktober t/m december 2022 - Onderzoek Zorgleerling in Beeld

De meeste kinderen die meedoen met ZIB maken een intelligentieonderzoek. Dit gebeurt onder begeleiding van een onderzoeksbureau. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. De leerkracht van de basisschool kijkt naar de sociale vaardigheden van uw kind. Misschien maakt uw kind hiervoor ook een test. Dit gebeurt gewoon op de basisschool.


November 2022 t/m februari 2023 - Bezoek open dagen

Middelbare scholen organiseren van november t/m februari (online) open dagen en andere voorlichtingsactiviteiten. Ga samen met uw kind kijken! U leert dan de school beter kennen en u kunt er al uw vragen stellen. Op de websites van de middelbare scholen leest u wanneer deze activiteiten worden georganiseerd. N.B. De vso-scholen organiseren een vso-scholenmarkt op 23 november 2022.

Heeft uw kind hulp nodig en wilt u daarover met de middelbare school spreken? Maak dan een aparte afspraak met de school. Doe dit zo snel mogelijk. De middelbare school moet dit inplannen.


Januari - februari 2023 - Adviesgesprek met leerkracht

Vóór 1 maart heeft u een gesprek met de leerkracht van uw kind. De leerkracht vertelt u welk definitief schooladvies uw kind krijgt en neemt met u het onderwijskundig rapport door dat zij aan de vo-school overdragen. Als u wilt, kunt u uw eigen zienswijze aan het dossier toe laten voegen. Ook ontvangt u van de leerkracht een unieke code en een voorkeurslijst met middelbare scholen uit de regio die passen bij het schooladvies van uw kind. De voorkeurslijst en de unieke code heeft u nodig bij de aanmelding op de middelbare school. 

De basisschool vraagt of u e-mails uit OnderwijsTransparant wilt ontvangen over het aanmeldproces op de middelbare school, bijvoorbeeld over de ingevoerde voorkeurslijst of de uitslag van de loting. De OverstapRoute geldt alleen voor scholen in de regio van Koers VO. Kijk op deoverstaproute.nl voor een overzicht. Kiest u voor een school buiten de regio die niet meedoet met De OverstapRoute, kijk dan goed op hun website wanneer daar de aanmeldperiode is.


Vanaf januari 2023 - Start aanmelden praktijkonderwijs en vso

U gaat naar de school voor praktijkonderwijs die uw eerste voorkeur heeft. U levert alleen op déze school de unieke code en de ingevulde voorkeurslijst in. Soms vraagt een school om ook een aanmeldformulier in te vullen. Bij aanmelding op een vsoschool is de voorkeurslijst niet nodig.
N.B. Aanmelden op een vso-3 school is al vanaf september mogelijk. Het is belangrijk dat u uw kind op tijd aanmeldt, bij voorkeur uiterlijk 17 maart. Als u dit niet doet, is het risico aanwezig dat uw kind niet terecht kan op uw eerste school van voorkeur.


20 februari t/m 17 maart 2023 -  De aanmeldperiode

Alle kinderen die in deze reguliere aanmeldperiode aangemeld worden, hebben evenveel kans op een plek. Het maakt dus niets uit of u uw kind aan het begin of aan het einde van deze periode aanmeldt. Doe het wel uiterlijk 17 maart!

U gaat in de aanmeldperiode naar de middelbare school die uw eerste voorkeur heeft. U levert alleen op déze school de unieke code en de ingevulde voorkeurslijst in. Soms vraagt een school om ook een aanmeldformulier in te vullen. Het is belangrijk dat u uw kind in deze periode, dus uiterlijk 17 maart, aanmeldt! Als u dit niet doet, is het risico aanwezig dat uw kind niet terecht kan op uw eerste school van voorkeur.


23 maart 2023  - Centrale loting

Na de aanmeldperiode ontvangt u zo snel mogelijk een bericht van de middelbare school. Misschien krijgt u bericht dat uw kind geplaatst is. Sommige scholen moeten loten. En soms heeft de school meer tijd nodig om een besluit te nemen, omdat uw kind extra ondersteuning nodig heeft. In alle gevallen krijgt u bericht. De meeste kinderen weten voor de meivakantie op welke school ze zijn toegelaten en in welke klas ze zijn geplaatst. 

Als de school moet loten en uw kind is uitgeloot, dan informeert de middelbare school u hierover. Het dossier van uw kind wordt automatisch doorgegeven aan de volgende school op uw voorkeurslijst. U gaat zelf naar deze andere school om de aanmelding daar af te ronden. De middelbare school die het dossier van uw kind in behandeling neemt, neemt ook contact met u op.

Op de ouderpagina van De OverstapRoute vindt u wekelijks actuele overzichten van scholen en klassen waar nog plek is.


Uiterlijk 1 juni 2023 - Uitslag centrale eindtoets

In mei is de uitslag van de centrale eindtoets bekend. De uitslag van de centrale eindtoets kan hoger zijn dan het definitieve schooladvies dat uw kind eerder dit jaar kreeg. De basisschool bekijkt haar schooladvies en mag dit naar boven bijstellen. Bijstellen is niet verplicht. De basisschool kan het schooladvies ook hetzelfde laten. Als de basisschool het schooladvies van uw kind naar boven bijstelt, vertelt de leerkracht dit aan u.


Vanaf 1 juni 2023 - Eventueel opnieuw aanmelden na bijgesteld advies

Als uw kind een bijgesteld schooladvies krijgt, wilt u uw kind misschien aanmelden voor een andere klas of andere school. U kunt dit zelf besluiten, u bent dit niet verplicht.

Wilt u uw kind aanmelden:

  • voor een andere klas op dezelfde middelbare school, neem dan contact op met de
    middelbare school.
  • op een andere middelbare school, ga eerst na of deze school nog plek heeft. Als hier
    nog plek is, vraagt u een nieuwe voorkeurslijst met unieke code aan de basisschool.
    Hiermee gaat u naar de nieuwe school. Houdt u er rekening mee dat scholen snel vol kunnen zitten.

Aanbod middelbare scholen


Alle v(s)o-scholen in de regio Rotterdam zijn te vinden op de website www.koersvo.schoolprofielen.nl. Ouders, basisscholen en middelbare scholen kunnen hier terecht voor informatie over de onderwijs- en ondersteuningsaanpak van v(s)o-scholen.

De zorgleerling in beeld (ZIB)


Bij leerlingen die naar een school voor praktijkonderwijs gaan en leerlingen die leerwegondersteuning (lwoo) nodig hebben op het vmbo, kan via Koers VO een IQ-test afgenomen worden. Hiervoor is toestemming van ouders nodig. De vo-scholen hebben de uitslag van een IQ-test nodig om een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor praktijkonderwijs aan te vragen of een lwoo-aanwijzing. De vo-scholen vragen deze tlv of aanwijzing aan bij Koers VO, nadat u uw zoon of dochter aangemeld hebt op een vo-school.

Vragen?


Als u na het lezen nog vragen hebt, dan helpt de leerkracht van uw kind u graag verder.