De OverstapRoute voor ouders


De OverstapRoute gaat over de overstap van uw kind naar de middelbare school. Onder het kopje ‘De OverstapRouteKaart’ staat een document met een toelichting bij elke stap. 

Actueel 


Bericht over de Centrale Loting De OverstapRoute – 10 april 2024

Elk jaar stappen ruim 10.000 leerlingen uit de regio van Koers VO over van de basisschool naar de middelbare school. Dit jaar kan 97% van alle aangemelde leerlingen terecht op hun (reguliere) vo-school van eerste voorkeur.

Op 10 april 2024 moest voor 11 reguliere middelbare scholen geloot worden onder toeziend oog van de notaris. Op deze scholen zijn meer leerlingen aangemeld dan het aantal beschikbare plekken in de brugklassen. Er zijn 316 leerlingen uitgeloot. De meeste leerlingen kunnen terecht op hun tweede school van voorkeur. Voor de meivakantie (29 april t/m 10 mei 2024) weten de meeste leerlingen op welke school ze geplaatst kunnen worden.

Dit jaar heeft ook een aantal vso-4 scholen moeten loten; hier zijn 88 leerlingen uitgeloot op hun school van eerste voorkeur. Het betreft niet alleen leerlingen die uit de regio van Koers VO afkomstig zijn, maar ook van daarbuiten.
De vso-3 scholen loten niet; leerlingen kunnen geplaatst worden zo lang er plek is.

Samen met de schoolbesturen monitoren we de komende tijd of en waar leerlingen een passende plek kunnen vinden.
Vanaf 17 april publiceren we wekelijks overzichten van reguliere, vso-4 en vso-3 scholen hoeveel plekken er nog zijn in de diverse klassen.


De volgende reguliere scholen hebben geloot:
Comenius College Nieuwerkerk (mavo, mavo/havo, havo, havo/vwo), Gemini College Ridderkerk (mavo, mavo/havo), HPC Zuidwijk (praktijkonderwijs), Melanchthon Bergschenhoek (atheneum, gymnasium), Melanchthon Business School (vmbo basis met lwoo, vmbo kader/gl), Melanchthon De Blesewic (mavo/havo), Melanchthon Kralingen (vmbo basis/kader, vmbo kader), Melanchthon Schiebroek (havo/vwo), Portus Juliana (mavo, havo), Wolfert College (mavo/havo), Wolfert Dalton (havo, vwo).


De vso-4 scholen die moesten loten, zijn:
Discovery College (praktijkonderwijs, vmbo basis), Het Passer College Lage Land (vmbo tl, havo/vwo), Het Passer College Overschie (praktijkonderwijs, vmbo basis, vmbo kader), Schreuder College Villeneuvestraat (praktijkonderwijs internaliserend en externaliserend).

De OverstapRouteKaart - met een toelichting bij elke stap


Op de OverstapRouteKaart ziet u wanneer en hoe u uw kind aanmeldt bij een middelbare school. In Rotterdam en omliggende gemeenten hebben schoolbesturen afspraken gemaakt over de overstap van leerlingen naar de middelbare school. Als u klikt op onderstaand document, ziet u op pagina 2 en 3 een toelichting bij elke stap.


De OverstapRoute geldt voor middelbare scholen in de regio van Koers VO. De regio van Koers VO bestaat uit Rotterdam (exclusief Rozenburg), Albrandswaard, Barendrecht, Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Krimpenerwaard (Lekkerkerk), Lansingerland, Ridderkerk en Zuidplas (Nieuwerkerk a/d IJssel).

Aanvullende informatie over aanmelden op praktijkonderwijs, vso-3 en vso-4


Omdat de aanmelding op deze scholen iets anders gaat dan voorgaande jaren, hebben we voor elk type onderwijs een aanvulling op De OverstapRouteKaart gemaakt.


De voorkeurslijst met vso-4 scholen zal hier naar verwachting in december 2023 geplaatst worden. Voor een overzicht van vso-4 scholen in de regio van Koers VO kan intussen de website www.koersvo.schoolprofielen.nl bekeken worden. En onder het kopje Actueel staat informatie over de vso-4 scholenmarkt.

Aanbod middelbare scholen


Alle v(s)o-scholen in de regio Rotterdam zijn te vinden op de website www.koersvo.schoolprofielen.nl. Ouders, basisscholen en middelbare scholen kunnen hier terecht voor informatie over de onderwijs- en ondersteuningsaanpak van v(s)o-scholen.

IQ-onderzoek voor leerlingen die naar praktijkonderwijs of vmbo met lwoo gaan (ZIB-traject)


Voor toelating op een school voor praktijkonderwijs en voor leerwegondersteuning op het vmbo zijn IQ-gegevens nodig. Hiervoor is toestemming van u als ouder(s)/verzorger(s) nodig. De vo-scholen vragen een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor praktijkonderwijs aan of een aanwijzing voor lwoo, nadat u uw zoon of dochter hebt aangemeld op een middelbare school.

Vragen?


Als u na het lezen van de informatie nog vragen hebt, dan helpt de leerkracht van uw kind u graag verder.De OverstapRoute kent ook een klachtenregeling. Informatie daarover vindt u hier.