Ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad (OPR) heeft instemmingrecht op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Een lid van de (G)MR van een school is hierbij belanghebbende.

Taak OPR

Tekst

De belangrijkste taak van de ondersteuningsplanraad (OPR) is instemmen met het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Het uitgangspunt hiervan is dat ouders, personeel en leerlingen meebeslissen over hoe het samenwerkingsverband zorgt dat het voor alle leerlingen in de regio een zo passend mogelijke plek kan bieden. Daarvoor is het belangrijk dat het samenwerkingsverband de OPR in een vroeg stadium betrekt bij het ondersteuningsplan, zodat er ruimte is om een plan te ontwikkelen waar alle partijen tevreden over zijn of mee in kunnen stemmen (bron: www.passendonderwijs.nl).

OPR Koers VO

Tekst

De leden van de OPR zijn afgevaardigd door en/of afkomstig uit de medezeggenschapsraden van de scholen binnen het samenwerkingsverband. Het aantal leden van de OPR bestaat voor de helft uit personeel en voor de andere helft uit ouders of leerlingen. De OPR Koers VO bestaat nu uit 11 leden: 6 ouders en 5 personeelsleden. Er zijn nog 8 zetels vacant.

Ouders
dhr. M.R. Eerhart (Michel) – Stg. Krimpenerwaard College
mw. B. van der Aa (Belinda) – Stg. BOOR
mw. T. Roos (Tessa) – Vereniging Gereformeerde VO West Nederland
dhr. D. Maasland (Danny) – Stg. Edudelta Onderwijsgroep
mw. C. Derichs (Cari) – Stg. Yulius
dhr. E. van Dijk (Evert) – OZWH

Personeel
mw. A.J.T. Buschmann (Adrienne) – Stg. Grafisch Lyceum
mw. O. Beumer (Olga) – Stg. LMC-Rotterdam
mw. J. Valk (Jet) – Stg. Horizon
mw. H. van Asch (Hanne) – Stg. Vrije Scholen Zuidwest Nederland
mw. S. Ashad (Samira) – Stg. Islamitisch VO Rotterdam

Voor meer informatie over de OPR, kunt u contact opnemen met Margit Terpstra, 010-4842576, terpstra@koersvo.nl.