Ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad (OPR) heeft instemmingrecht op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Een lid van de (G)MR van een school is hierbij belanghebbende.

Taak OPR

Tekst

De belangrijkste taak van de ondersteuningsplanraad (OPR) is instemmen met het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Het uitgangspunt hiervan is dat ouders, personeel en leerlingen meebeslissen over hoe het samenwerkingsverband zorgt dat het voor alle leerlingen in de regio een zo passend mogelijke plek kan bieden. Daarvoor is het belangrijk dat het samenwerkingsverband de OPR in een vroeg stadium betrekt bij het ondersteuningsplan, zodat er ruimte is om een plan te ontwikkelen waar alle partijen tevreden over zijn of mee in kunnen stemmen (bron: www.passendonderwijs.nl).

Samenstelling OPR Koers VO

Tekst

De OPR van Koers VO bestaat uit 18 leden. Elk schoolbestuur (leden van de vereniging) vaardigt één lid af. De leden van de OPR zijn afgevaardigd door en/of afkomstig uit de medezeggenschapsraden van de scholen binnen het samenwerkingsverband. Het aantal leden van de OPR bestaat voor de helft (9 zetels) uit personeel en voor de andere helft (9 zetels) uit ouders of leerlingen. Elke acht jaar worden de personeel- en ouderzetels opnieuw verdeeld over de schoolbesturen.

Ouders/leerlingen
mw. R. van Hecken (Rozwita) – Ver. voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Rotterdam e.o.
mw. T. Kalkman (Tamara) – Stg. Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs
mw. S. Koot (Simone) – Stg. R.K. Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs voor Noordelijk Rotterdam
mw. S.S.D. Sodirijo (Safa) –  Stg. Grafisch Lyceum Rotterdam (vicevoorzitter OPR)
vacature

Personeel
dhr. J. van Buuren (Jan) –  Stg. Scheepvaart en Transport Onderwijs (voorzitter OPR)
mw. M. Kalkman (Marjet) – Stg. Krimpenerwaard College
mw. I. van Oorschot (Irma) – Stg. Katholiek Voortgezet Onderwijs Rotterdam
dhr. F. Postma (Frans) – Stg. iHUB Onderwijs
dhr. J. Sellier (Jeffrey) – Stg. Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (secretaris OPR)
mw. A. Sevenhuijsen (Allyssia) – Stg. Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden
mw. N. Verburg (Nanda) – Stg. BLICK op onderwijs
dhr. C. Zomer (Cees) – Ver. Gereformeerd Voortgezet Onderwijs in de Randstad
vacature

Voor meer informatie over de OPR, kunt u contact opnemen met de bestuurssecretaris, 010-4842576, collegevanbestuur@koersvo.nl.