Ondersteuningsplan

In het ondersteuningsplan legt het samenwerkingsverband vast hoe leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Dit ondersteuningsplan wordt ten minste 1 keer per 4 jaar opgesteld.

Ondersteuningsplan in het kort

Nuttige documentatie