Koersloket

Het Koersloket is verantwoordelijk voor activiteiten rond leerlingen. Alle scholen die aangesloten zijn bij Samenwerkingsverband Koers VO hebben een vaste consulent van het Koersloket. Deze Koersconsulent kan als onafhankelijke collega van buiten de school, hulp bieden bij problemen die de school overstijgen.

Welke hulp biedt de Koersconsulent?

Tekst

Op elke school wordt gewerkt met een ondersteuningsteam, waar de begeleider passend onderwijs onderdeel van is. In het ondersteuningsteam worden o.a. afspraken gemaakt over de inzet van (extra) ondersteuning. Daarnaast heeft de school een vaste consulent van het Koersloket die hulp biedt bij problemen die de school overstijgen. Deze Koersconsulent is niet alleen onafhankelijk, maar heeft ook een helicopterview. Bovendien hebben de Koersconsulenten met elkaar veel kennis in huis en beschikken over een groot netwerk. Zo zijn er afspraken met vso-scholen cluster 1 en 2, Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam en Landelijk Werkverband voor Onderwijs en Epilepsie en de samenwerkingsverbanden voor primair onderwijs.

Meer praktische informatie over het Koersloket