Klachtenregeling

Er zijn verschillende typen bezwaren en klachten die kunnen worden ingediend bij Koers VO:

  1. Bezwaren met betrekking tot toelaatbaarheidsverklaringen (tlv) voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) en aanwijzingen voor het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)
  2. Klachten over de samenwerkingsverband Koers VO
  3. Klachten met betrekking tot het orthopedisch didactisch centrum (OPDC)

Bezwaren en klachten

Nuttige documentatie