Intake ISK

Koers VO coördineert de intake van leerplichtige anderstalige nieuwkomers (LAN). Leerlingen die 12 jaar of ouder zijn, kunnen terecht in een internationale schakelklas (ISK) van een vo-school. Via een test wordt bepaald in welk niveau de leerling kan instromen: praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo.

Hoe meld ik een buitenlandse leerling aan voor ISK?

Tekst

  1. Een potentiële leerling (12 jaar of ouder) wordt aangemeld bij Koers VO via de Gemeentelijke Basisadministratie van gemeente Rotterdam. Of een familielid/kennis van de leerling neemt zelf contact op met bureau Koers VO, (010) 484 25 76. Vul het formulier in voor aanmelding ISK test en mail dit naar isk@koersvo.nl.
  2. De leerling krijgt een uitnodiging voor een intelligentie- en rekentest voor het ISK.
  3. Het resultaat van deze test bepaalt het niveau: praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo. De gegevens van de leerling gaan daarna naar de school waar het niveau van de leerling bij aansluit.
  4. De school nodigt de ouders en de leerling uit voor een intakegesprek. De ouders kunnen hun kind aanmelden bij deze school.

Aanmelding ISK test / Application ISK test

Folder internationale schakelklas / international classes (ISK)

Toestemmingsverklaring deelname ISK test

Tekst

Deze toestemmingsverklaring is alleen bedoeld voor leerlingen die overstappen van de basisschool naar een ISK op een vo-school. De basisschool vraagt aan de ouders om dit formulier in te vullen en te ondertekenen.

Nuttige documentatie

Scholen met een internationale schakelklas

Tekst

Rotterdam-Noord
Rotterdam Designcollege, Westzeedijk 497, Rotterdam – 16+
Rotterdam Designcollege, Beukelsdijk 145, Rotterdam – 12-15 jaar
Wolfert College, Walenburgerweg 128, Rotterdam

Rotterdam-Zuid
RVC De Hef, Slaghekstraat 221, Rotterdam
Zuiderpark, Montessoriweg 26, Rotterdam – 12-16 jaar
Olympia College, Olympiaweg 395, Rotterdam
OSG Hugo de Groot, Nachtegaalplein 53, Rotterdam

Barendrecht
Focus Beroepsacademie, Dierensteinweg 4, Barendrecht – 12 jaar, reeds Nederlands sprekend

Intake voor leerlingen jonger dan 12 jaar

Tekst

Leerlingen die jonger zijn dan 12 jaar, kunnen terecht bij 20 speciale basisscholen met een schakelklas. U kunt contact opnemen met de afdeling leerplicht van de gemeente waar u een speciale schakelschool zoekt. Zij kunnen u doorverwijzen naar de juiste school. Inmiddels hebben de meeste gemeenten in onze regio 1 of meerdere schakelscholen.