Medewerkers

De medewerkers van Koers VO helpen de scholen samen passend onderwijs te bieden en te werken aan de missie Samen werken aan een perspectiefrijke toekomst voor elke jongere. Om het onderlinge vertrouwen en samenwerking te stimuleren organiseren wij ontmoetingen en uitwisselingen tussen scholen en netwerkpartners. Daarnaast ondersteunen wij in de ontwikkeling van onderlinge afspraken, regels en procedures. Wij voeren ten behoeve van de vereniging ook (wettelijke) taken uit.

Adviescommissie beoordeling toelaatbaarheid

Tekst

Het samenwerkingsverband heeft een adviescommissie beoordeling toelaatbaarheid (ABT). De ABT beoordeelt de afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro), aanwijzingen voor het leerwegondersteunende onderwijs (lwoo) en beoordeelt of leerlingen in aanmerking komen voor een tijdelijke plaatsing binnen het orthopedagogisch didactisch centrum (opdc).

Koersloket en expertisepool

Tekst

Alle scholen die aangesloten zijn bij Samenwerkingsverband Koers VO hebben een vaste consulent van het Koersloket. Deze Koersconsulent kan als onafhankelijke collega van buiten de school, hulp bieden bij problemen met leerlingen die de mogelijkheden van de school overstijgen. Daarnaast kunnen medewerkers expertisepool via het Koersloket door scholen ingeschakeld worden voor vragen over specialistische ondersteuning van leerlingen met beperkingen zoals langdurige ziekte, lichamelijke of meervoudige handicaps (LZ/LG/MG) binnen het vo of vso.

Medewerkers

Tekst


Adviescommissie Beoordeling Toelaatbaarheid (ABT)


Koersloket en expertisepool