Bestuur en organisatie

Samenwerkingsverband Koers VO heeft gekozen voor een verenigingsmodel waarbij alle 24 schoolbesturen uit onze regio zijn aangesloten via het lidmaatschap van de vereniging. De vereniging bestaat uit de organen: algemene ledenvergadering (ALV), Raad van Toezicht (RvT) en College van Bestuur (CvB).

ALV

Tekst

De algemene ledenvergadering (ALV) fungeert als een intern toezichthoudend orgaan. Naast alle 24 besturen uit onze regio zijn ook 3 besturen aangesloten van scholen van buiten onze regio die onderwijs verzorgen voor leerlingen uit ons gebied. Twee maal per jaar wordt een ledenvergadering gehouden.

Postadres verenigingsbestuur Koers VO:
Bureau Koers VO, t.a.v. dhr. J.M. van der Have
Schiekade 34, 3032 AJ Rotterdam.

 1. CSG De Waard
 2. Martinusstichting voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs
 3. Stichting Acis openbaar primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard
 4. Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam
 5. Stichting BLICK op onderwijs
 6. Stichting Edudelta Onderwijsgroep
 7. Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs
 8. Stichting Grafisch Lyceum Rotterdam
 9. Stichting Horizon Instituut voor Jeugdzorg en Onderwijs
 10. Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs Rotterdam
 11. Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Rotterdam
 12. Stichting Krimpenerwaard College
 13. Stichting LMC VO te Rotterdam
 14. Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden
 15. Stichting voor Protestants Christelijk Basis- en Ortopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid
 16. Stichting voor R.K. Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs voor Noordelijk Rotterdam
 17. Stichting Scheepvaart en Transport Onderwijs
 18. Stichting Scholengemeenschap Montessori Lyceum Rotterdam
 19. Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland
 20. Stichting Wellant
 21. Stichting Yulius
 22. Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard
 23. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam e.o.
 24. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor West Nederland


Schoolbesturen opting in:

 1. Aloysius Stichting (Kompas College, JJI Hartelborgt in Spijkenisse)
 2. Hoenderloo Groep (Hoenderloo College)
 3. ’s Heeren Loo (Emaus College in Ermelo)

Raad van Toezicht

Tekst

Uit de ledenvergadering zijn zes leden van de Raad van Toezicht gekozen. Een zevende lid is voorgedragen door de ondersteuningsplanraad (OPR). De Raad van Toezicht fungeert als een intern toezichthoudend orgaan en houdt namens alle leden toezicht op de werkwijze en besluiten van het door hen benoemde College van Bestuur.

 1. dhr. C. Kuiper (Chris) – Stichting Horizon Instituut voor Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs – voorzitter
 2. dhr. C. Goverde (Cees) – Martinusstichting voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs
 3. dhr. A. Keller (Ad) – Stichting Krimpenerwaard College
 4. mw. A. de Visch Eybergen (Anne) – Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam
 5. dhr. M. Otto (Marc) – Stichting LMC VO te Rotterdam
 6. dhr. C.A. Klapwijk (Kees) – Vereniging Gereformeerd VO West Nederland
 7. mw. H. van Rooij (Hella) – voorgedragen door ondersteuningsplanraad (OPR)

College van Bestuur

Tekst

Het College van Bestuur (CvB) bestaat uit twee personen en fungeert als verenigingsbestuur. Het CvB is onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het ondersteuningsplan en de dagelijkse gang van zaken binnen het samenwerkingsverband. Het CvB vertegenwoordigt de vereniging naar buiten en geeft tevens leiding aan de medewerkers van bureau Koers VO.

 • dhr. J.M van der Have (Jaap) – voorzitter College van Bestuur
 • mw. M. Dekkers (Marieke) – lid College van Bestuur

Organigram

Tekst

organigram