Bestuur en organisatie

Samenwerkingsverband Koers VO heeft gekozen voor een verenigingsmodel waarbij alle schoolbesturen uit onze regio zijn aangesloten via het lidmaatschap van de vereniging. De vereniging bestaat uit de organen: algemene ledenvergadering (ALV), Raad van Toezicht (RvT) en College van Bestuur (CvB).

ALV

Tekst

De algemene ledenvergadering (ALV) fungeert als een intern toezichthoudend orgaan. Naast alle 18 besturen uit onze regio is ook 1 bestuur aangesloten van scholen van buiten onze regio die onderwijs verzorgen voor leerlingen uit ons gebied. Twee maal per jaar wordt een ledenvergadering gehouden.

Postadres verenigingsbestuur Koers VO:
Bureau Koers VO, t.a.v. dhr. J.M. van der Have
Schiekade 34, 3032 AJ Rotterdam.

 1. Martinusstichting voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs
 2. Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam
 3. Stichting BLICK op onderwijs
 4. Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs
 5. Stichting Grafisch Lyceum Rotterdam
 6. Stichting Horizon Instituut voor Jeugdzorg en Onderwijs
 7. Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs Rotterdam
 8. Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Rotterdam
 9. Stichting Krimpenerwaard College
 10. Stichting LMC VO te Rotterdam
 11. Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden
 12. Stichting voor R.K. Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs voor Noordelijk Rotterdam
 13. Stichting Scheepvaart en Transport Onderwijs
 14. Stichting Scholengemeenschap Montessori Lyceum Rotterdam
 15. Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland
 16. Stichting Yulius
 17. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam e.o.
 18. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor West Nederland


Schoolbestuur opting in:

 1. Aloysius Stichting (Kompas College, JJI Hartelborgt in Spijkenisse)

Raad van Toezicht

Tekst

Uit de ledenvergadering zijn zes leden van de Raad van Toezicht gekozen. Een zevende lid is voorgedragen door de ondersteuningsplanraad (OPR). De Raad van Toezicht fungeert als een intern toezichthoudend orgaan en houdt namens alle leden toezicht op de werkwijze en besluiten van het door hen benoemde College van Bestuur.

 1. dhr. C. Kuiper (Chris) – Stichting Horizon Instituut voor Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs – voorzitter
 2. dhr. A. Keller (Ad) – Stichting Krimpenerwaard College
 3. dhr. M. Melis (Maarten) – Martinusstichting voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs
 4. mw. E.H. van Dijk (Evelien) – voorgedragen door ondersteuningsplanraad (OPR)

College van Bestuur

Tekst

Het College van Bestuur (CvB) bestaat uit twee personen en fungeert als verenigingsbestuur. Het CvB is onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het ondersteuningsplan en de dagelijkse gang van zaken binnen het samenwerkingsverband. Het CvB vertegenwoordigt de vereniging naar buiten en geeft tevens leiding aan de medewerkers van bureau Koers VO.

 • dhr. J.M van der Have (Jaap) – voorzitter College van Bestuur
 • mw. M. Dekkers (Marieke) – lid College van Bestuur

Organigram

Tekst

organigram