Waar staat Koers VO voor?

Samenwerkingsverband Koers VO heeft een aantal uitgangspunten voor passend voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam.

Ouders zijn een belangrijke partner

Tekst

Koers VO gaat ervan uit dat goede samenwerking tussen school, ouders en leerling voorwaardelijk is om passende ondersteuning te kunnen bieden voor de leerlingen. Het betrekken van ouders bij de schoolloopbaan van hun kind en bij de school is een van de basisafspraken voor scholen. Uitgangspunt is dat school en ouders partners zijn die op een respectvolle en gelijkwaardige wijze met elkaar in gesprek gaan rond hun kind/de leerling, ook als het goed gaat.

Elke school biedt extra ondersteuning

Tekst

In de regio Rotterdam zijn diverse scholen waaruit uw kind kunt kiezen. Maar welke school past het beste en welke ondersteuning wordt geboden? Op de website www.koersvo.schoolprofielen.nl kunt u zien welke mogelijkheden een school heeft.

Uitgangspunt van de website is: Wat heeft uw kind nodig? Door het invullen van het zoekfilter, kunt u op de website zoeken naar een passende school. Welke interesses heeft uw kind? Zoekt u een kleine of grote school? Heeft uw zoon/dochter extra hulp nodig bij het leren of behoefte aan meer persoonlijke aandacht of structuur?

Denkt u een passende school gevonden te hebben, ga kijken of maak een afspraak met de contactpersoon van de school. Na de aanmelding onderzoekt de school de plaatsingsmogelijkheden. Per leerling neemt de directie hierover een zorgvuldig afgewogen besluit.

De school kent de leerling

Tekst

We willen als samenwerkingsverband niet van een afstand beoordelen wat het beste is, maar dit juist overlaten aan mensen die met uw kind werken. We gaan ervan uit dat scholen professioneel handelen en zelf – met ouders en leerling – het beste kunnen bepalen welke ondersteuning nodig is om de leerling passend onderwijs te bieden. Op elke school is een begeleider passend onderwijs aanwezig die hierin mee kan kijken. Ook kan de school advies vragen aan een consulent van het Koersloket.

Reguliere en speciale scholen werken samen

Tekst

We stimuleren samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs om op deze manier meer recht te doen aan wat een leerling echt nodig heeft. We zoeken naar mogelijkheden om leerlingen goed te kunnen begeleiden en erkennen dat er altijd leerlingen zijn die maatwerk nodig hebben.