V(s)o-scholen in regio Rotterdam

Alle v(s)o-scholen in de regio Rotterdam zijn te vinden op de website www.koersvo.schoolprofielen.nl. Ouders, basisscholen en middelbare scholen kunnen hier terecht voor informatie over de onderwijs- en ondersteuningsaanpak van v(s)o-scholen.

Website Koers VO Schoolprofielen

Tekst

De Wet Passend Onderwijs verplicht scholen een beschrijving te maken van de ondersteuning die de school zelf of met behulp van anderen biedt: het schoolondersteuningsprofiel. Samenwerkingsverband Koers VO heeft ervoor gekozen om alle schoollocaties dat op dezelfde manier te laten doen, zodat het vergelijkbaar is. De website Koers VO Schoolprofielen is hiervan het resultaat.

De website Koers VO Schoolprofielen is een overzicht van onderwijs en ondersteuning van alle middelbare scholen in de regio Rotterdam. De website helpt bij het vinden van een school die past bij de mogelijkheden van een leerling. Uitgangspunt is: Wat heeft een leerling nodig? Er kan gezocht worden op: afstand van huis, niveau en richting, talenten, ondersteuning leren, gedrag of lichamelijke beperkingen, etc.

Flyer