Speciale scholen

Naar opdc of vso

Als blijkt dat uw kind meer intensieve ondersteuning nodig heeft die de reguliere vo-school niet kan bieden, kan uw kind in aanmerking komen voor ondersteuning buiten het regulier onderwijs: OPDC of voortgezet speciaal onderwijs (vso).

Voor het speciaal onderwijs heeft uw kind een toelaatbaarheidsverklaring vso nodig. In afstemming met u vraagt de middelbare school de toelaatbaarheidsverklaring aan.

Hoe werkt de overstap naar speciaal onderwijs?

Informatie voor ouders

Tekst

Digitale scholenmarkt vso4

U kunt ook een kijkje nemen op de digitale scholenmarkt van vso4.