Toelating tot vso

Om terecht te komen op een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) is er sinds de invoering van de wet passend onderwijs een toelaatbaarheidsverklaring vso (tlv vso) nodig.