Tips & links

 Overzicht van handige websites voor ouders

Passend onderwijs

Tekst

 • Passend onderwijs
  Overzicht van websites van ouder- en leerlingenorganisaties over passend onderwijs
 • Meldpunt Uit Koers?
  Voor ouders die aan Koers VO een klacht willen doorgeven over de procedure vso, praktijkonderwijs, lwoo of opdc

Onderwijs algemeen

Tekst

Opvoeden, opgroeien en gezondheid

Tekst

Advies en hulp voor jongeren met een handicap, ziekte of stoornis

Tekst

 • Onderwijsconsulenten
  Advies en begeleiding bij problemen rond plaatsing, schorsing, verwijdering van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte; en vinden van oplossing voor kinderen die langdurig thuiszitten.
 • Balans
  Oudervereniging Balans versterkt de positie van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag
 • Auris
  Ondersteuning voor jongeren met een gehoorbeperking of taalontwikkelingsstoornis
 • Visio
  Ondersteuning voor jongeren met een visuele beperking (slechtziend of blind)

Jongeren algemeen

Tekst

 • Youngworks
  Youngworks is doelgroepexpert. Alles wat ze doen gaat over jongeren: van research tot workshop, van trendonderzoek tot campagne. Centrale vraag is: “Wat denken jongeren, wat willen ze en wat doen ze?”