Van groep 8 naar het vo

In De OverstapRoute leest u hoe uw kind overstapt naar een middelbare school. Onder het kopje ‘De OverstapRouteKaart’ staan de verschillende stappen toegelicht. Ook vindt u hier informatie over de overstap naar een vso-school.

Actueel

98% leerlingen regio Rotterdam op middelbare school van eerste voorkeur

Elk jaar stappen zo’n 10.000 leerlingen uit de regio over van de basisschool naar de middelbare school. Net als vorig jaar kan 98% van alle aangemelde leerlingen terecht op hun school van eerste voorkeur.
Op 31 maart moest voor tien middelbare scholen geloot worden onder toeziend oog van de notaris. Op deze scholen zijn meer leerlingen aangemeld dan het aantal beschikbare plekken in de brugklassen.

De volgende scholen hebben geloot: Mavo Centraal, Melanchthon Bergschenhoek, Melanchthon Kralingen, Montessori Lyceum Rotterdam, Rudolf Steiner College, Toorop Mavo, Vak College Hillegersberg, Wolfert College, Wolfert Tweetalig en Young Business School (De Vrije Kaap).

Er zijn 199 leerlingen uitgeloot. Op 17 mei 2022 waren nog 5 leerlingen op zoek naar een andere vo-school.

Actueel overzicht beschikbare brugklasplekken

Tekst

Op deze plek plaatsen we regelmatig een overzicht van scholen en klassen waar nog brugklasplekken beschikbaar zijn. Er is een overzicht voor reguliere vo-scholen en een overzicht voor vso-scholen.

Nuttige documentatie

De OverstapRouteKaart

Tekst

LET OP: De aanmeldperiode is aangepast en loopt dit schooljaar van 21 februari tot en met 25 maart 2022!

In onderstaande materialen wordt de oorspronkelijke sluitingsdatum van 18 maart genoemd. Vanwege de verlenging van de aanmeldperiode gelden andere data. De  aanmeldperiode loopt nu tot en met 25 maart 2022. De nieuwe datum voor de loting is 31 maart 2022.

Op de OverstapRouteKaart ziet u wanneer en hoe u uw kind aanmeldt bij een middelbare school. In Rotterdam en omliggende gemeenten hebben schoolbesturen afspraken gemaakt over de overstap van leerlingen naar de middelbare school.

De OverstapRouteKaart brengt de overstap naar de middelbare school stap voor stap in beeld. Klik hieronder voor de actuele stappen. Of download de kaart met toelichting (zie ook Engelse versie). Tevens is er een filmpje voor ouders en een verkorte versie voor leerlingen beschikbaar.

De OverstapRouteKaart met toelichting voor ouders

 • De meeste kinderen die meedoen met ZIB maken een intelligentieonderzoek. Dit
  gebeurt onder begeleiding van een onderzoeksbureau. U ontvangt hiervoor een
  uitnodiging. De leerkracht van de basisschool kijkt naar de sociale vaardigheden van
  uw kind. Misschien maakt uw kind hiervoor ook een test. Dit gebeurt gewoon op de
  basisschool.

 • Middelbare scholen organiseren van november t/m februari (online) open dagen en
  andere voorlichtingsactiviteiten. Ga samen met uw kind kijken! U leert dan de school
  beter kennen en u kunt er al uw vragen stellen. Op de websites van de middelbare
  scholen leest u wanneer deze activiteiten worden georganiseerd.

  Heeft uw kind hulp nodig en wilt u daarover met de middelbare school spreken? Maak
  dan een aparte afspraak met de school. Doe dit zo snel mogelijk. De middelbare school
  moet dit inplannen.

 • Vóór 1 maart heeft u een gesprek met de leerkracht van uw kind. De leerkracht
  vertelt u welk definitief schooladvies uw kind krijgt. Ook ontvangt u van de leerkracht
  een unieke code en een voorkeurslijst met middelbare scholen uit de regio die
  passen bij het schooladvies van uw kind. De voorkeurslijst en de unieke code heeft
  u nodig bij de aanmelding op de middelbare school. De OverstapRoute geldt alleen
  voor scholen in de regio van Koers VO. Een paar scholen aan de rand van het
  gebied doen niet mee aan de loting of hebben een iets ander tijdpad. Kijk op
  deoverstaproute.nl voor een overzicht. Kiest u voor een school buiten de regio die
  niet meedoet met De OverstapRoute, kijk dan goed op hun website wanneer daar
  de aanmeldperiode is.

 • U gaat naar de school voor praktijkonderwijs die uw eerste voorkeur heeft. U levert
  alleen op déze school de unieke code en de ingevulde voorkeurslijst in. Soms vraagt
  een school om ook een aanmeldformulier in te vullen. Bij aanmelding op een vsoschool
  is de voorkeurslijst niet nodig.
  N.B. Aanmelden op een vso-3 school is al vanaf september mogelijk.
  Het is belangrijk dat u uw kind op tijd aanmeldt, bij voorkeur uiterlijk 18 maart. Als u
  dit niet doet, is het risico aanwezig dat uw kind niet terecht kan op uw eerste school
  van voorkeur.

 • De aanmeldperiode is aangepast en loopt van 21 februari t/m 25 maart. Alle kinderen die in deze  aanmeldperiode aangemeld worden, hebben
  evenveel kans op een plek. Het maakt dus niets uit of u uw kind aan het begin of
  aan het einde van deze periode aanmeldt. Doe het wel uiterlijk 25 maart!

  U gaat in de aanmeldperiode naar de middelbare school die uw eerste voorkeur
  heeft. U levert alleen op déze school de unieke code en de ingevulde voorkeurslijst
  in. Soms vraagt een school om ook een aanmeldformulier in te vullen.
  Het is belangrijk dat u uw kind in deze periode, dus uiterlijk 25 maart, aanmeldt! Als u dit niet doet, is het risico aanwezig dat uw kind niet terecht kan op uw eerste school van voorkeur.

 • Na de aanmeldperiode ontvangt u zo snel mogelijk een bericht van de middelbare school. Misschien krijgt u bericht dat uw kind geplaatst is. Sommige scholen moeten loten. En soms heeft de school meer tijd nodig om een besluit te nemen, omdat uw kind extra ondersteuning nodig heeft. In alle gevallen krijgt u bericht. De meeste kinderen weten voor de meivakantie op welke school ze zijn toegelaten en in welke  klas ze zijn geplaatst.
  Als de school moet loten en uw kind is uitgeloot, dan informeert de middelbare
  school u hierover. Het dossier van uw kind wordt automatisch doorgegeven aan de volgende school op uw voorkeurslijst. U gaat zelf naar deze andere school om de aanmelding daar af te ronden.

 • In mei is de uitslag van de centrale eindtoets bekend. De uitslag van de centrale
  eindtoets kan hoger zijn dan het definitieve schooladvies dat uw kind eerder dit jaar
  kreeg. De basisschool bekijkt haar schooladvies en mag dit naar boven bijstellen.
  Bijstellen is niet verplicht. De basisschool kan het schooladvies ook hetzelfde

 • Als uw kind een bijgesteld schooladvies krijgt, wilt u uw kind misschien aanmelden
  voor een andere klas of andere school. U kunt dit zelf besluiten, u bent dit niet
  verplicht.

  Wilt u uw kind aanmelden:

  • voor een andere klas op dezelfde middelbare school, neem dan contact op met de
   middelbare school.
  • op een andere middelbare school, ga eerst na of deze school nog plek heeft. Als hier
   nog plek is, vraagt u een nieuwe voorkeurslijst met unieke code aan de basisschool.
   Hiermee gaat u naar de nieuwe school. Houdt u er rekening mee dat scholen snel vol kunnen zitten.

Overstap naar vso

Nuttige documentatie

De zorgleerling in beeld (ZIB)

Tekst

Bij leerlingen die naar een school voor praktijkonderwijs gaan en leerlingen die leerwegondersteuning (lwoo) nodig hebben op het vmbo, kan via Koers VO een IQ-test afgenomen worden. Hiervoor is toestemming van ouders nodig. De vo-scholen hebben de uitslag van een IQ-test nodig om een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor praktijkonderwijs aan te vragen of een lwoo-aanwijzing. De vo-scholen vragen deze tlv of aanwijzing aan bij Koers VO, nadat u uw zoon of dochter aangemeld hebt op een vo-school.

Nuttige documentatie

Vragen?

Tekst

Als u na het lezen nog vragen hebt, dan helpt de leerkracht van uw kind u graag verder. Meer informatie vindt u op deoverstaproute.nl.