Zorgcoördinator als regisseur van het ondersteuningsteam

maandag 27 nov

Koers VO heeft werkateliers voor zorgcoördinatoren georganiseerd als onderdeel van het project ‘Versterking ondersteuningsteam op school’. Tijdens deze werkateliers dachten zorgcoördinatoren samen na over wat ze nodig hebben voor hun rol als regisseur van het ondersteuningsteam. Het resultaat hiervan is een beschrijving van de kerntaken van de zorgcoördinator en de benodigde randvoorwaarden.

Ervaringen uitwisselen
De zorgcoördinatoren vonden het prettig om ervaringen te delen tijdens de werkateliers. Ze gingen met elkaar in gesprek over de manier waarop het ondersteuningsteam werkt op hun school. Scholen verschillen van elkaar in hoe ze overleggen over ondersteuning. Zo organiseert Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad (GSR) een multidisciplinair overleg met hulpverleners die direct betrokken zijn bij de leerling. Het Avicenna College overlegt structureel 1 keer in de 6 weken met het schoolondersteuningsteam. Daarnaast zijn er korte lijnen met de externe hulpverleners. Indien nodig wordt er ook tussendoor met de externe hulpverleners overlegd.

‘Je leert veel van elkaar. Het is fijn om kennis uit te wisselen, zodat je niet zelf opnieuw het wiel hoeft uit te vinden’, vertelt Leonie Karssies, zorgcoördinator van GSR. Collega’s van andere scholen hadden bijvoorbeeld al ervaring met langdurig zieke leerlingen en attendeerden haar op instanties waar ze contact mee op kon nemen. Ook Samira Ashad, teamleider zorg van het Avicenna College, ziet de meerwaarde van de werkateliers. ‘Je doet ideeën op en je deelt met elkaar waar je als school tegen aanloopt.’ Zo blijkt uit de werkateliers dat zij niet de enige is die niet positief is over de werkwijze waarop hulpverlening vanuit het wijkteam georganiseerd wordt. Ook collega’s van andere scholen delen dit probleem. ‘Je kan samen nadenken over hoe dit anders aangepakt kan worden.’

Deskundigheid vergroten
Momenteel is Koers VO in gesprek met de zorgcoördinatoren over een vervolg van de werkateliers. Er is behoefte aan intervisie met als doel: bespreekpunten met elkaar delen, ervaringen uitwisselen en verdere (persoonlijke) ontwikkeling. Ook wordt met elkaar nagedacht over de samenstelling van een ‘toolkit’ die op school gebruikt kan worden voor o.a. het ondersteuningsteam.

Voor meer informatie: Martine Pauptit, pauptit@koersvo.nl; 010-4842576.