Zorg Onderwijs Centrum voor langdurige thuiszitters

woensdag 16 dec

Koers VO werkt samen met gemeenten om te zorgen voor integrale oplossingen voor thuiszittende jongeren. In de regio Rijnmond hebben de gemeenten bij stichting Timon een traject voor langdurige thuiszitters ingekocht. Aanvullend heeft Koers VO een overeenkomst gesloten met Educé voor de onderwijsondersteuning.

Zorg Onderwijs Centrum
Timon en Educé hebben samen het Zorg Onderwijs Centrum ingericht met als doel jongeren te helpen die langdurig geen onderwijs volgen. Deze jongeren worden ondersteund bij het op gang brengen van het leerproces en bij hun terugkeer naar school. De medewerkers van Educé hebben contact met de school en maken praktische afspraken over de lesstof, het gebruik van schoolmaterialen en digitale ondersteuning.

Voor scholen die aangesloten zijn bij samenwerkingsverband Koers VO zijn geen kosten verbonden aan de inzet van het Zorg Onderwijs Centrum. Scholen kunnen voor vragen hierover terecht bij de eigen Koersconsulent. Voor meer informatie over het Zorg Onderwijs Centrum, zie filmpje en folder.