Yes, ik kan met een mavo-advies naar een school voor theater!

maandag 03 jul

Mavo voor Theater start volgend schooljaar met twee brugklassen in Rotterdam
‘Een feest van herkenning was het voor ouders tijdens de kennismakingsavond. Zij hebben er óók zo een…. Een kind met een fascinatie voor theater, die bij wijze van spreken de hele dag kan toneelspelen, zingen of dansen.’ Annette Lecomte, directeur onderwijs Hofplein Rotterdam, vertelt met een glimlach over de feestelijke start van de eerste Mavo voor Theater van Nederland. Op vrijdag 9 juni was de kennismakingsavond tussen leerlingen, ouders en het schoolteam van de Mavo voor Theater, afgekort MT010. De Mavo voor Theater is ontstaan uit een samenwerking tussen Hofplein Rotterdam en LMC Voortgezet Onderwijs. Vanaf september 2017 start deze unieke middelbare school met twee brugklassen.

Speciaal aanbod
Ieder jaar weer komen kinderen die in groep 7 van de basisschool zitten, tijdens de open dag langs bij de Theaterhavo/vwo, omdat ze graag later iets met theater willen doen. Als dan blijkt dat ze toch geen havo- of vwo-advies krijgen, kunnen ze hier helaas niet terecht. Kinderen met mavo-advies moeten hun heil uiteindelijk ergens anders zoeken. Voorheen was er namelijk geen speciaal aanbod voor hen. Met de Mavo voor Theater is hier verandering in gekomen, ook leerlingen met mavo-advies kunnen nu passend onderwijs volgen voor theater. Naast de reguliere vakken voor vmbo tl/mavo, krijgen ze 6 tot 8 uur per week lessen in spel, zang en dans.

Een bewuste keuze
‘De Mavo voor Theater is een kleinschalige school, waar ieder kind gezien wordt en waar veel aandacht is voor het ontdekken en ontwikkelen van zijn of haar talent. Kinderen die kiezen voor deze school maken een bewuste keuze. Naast het advies van de basisschool hechten we veel waarde aan het motivatiegesprek dat we met elk kind en de ouders voeren. We bespreken uitvoerig wat de leerling kan verwachten hier op school en bekijken samen of dat ook past. Priscilla Mahadew, locatieleider van MT010, geeft aan dat het belangrijk is om de leerling ervan bewust te maken dat het niet alleen maar leuk is, maar dat het ook extra studiebelasting betekent. Naast lekker spelen, zingen en dansen leer je namelijk ook allerlei andere facetten van het theatervak, zoals bijvoorbeeld het omgaan met feedback, op een creatieve manier oplossen van problemen, flexibel zijn…allemaal zaken waar een leerling ook op lange termijn baat bij heeft.’

Oriënteren, ontdekken en ontwikkelen
Op MT010 krijgen de leerlingen uitgebreid de kans om zich te oriënteren op het theater. Ze kunnen onderzoeken of ze hier echt later iets mee willen doen. Klopt het? Heb ik voldoende talent om hier succesvol in te zijn? Wil ik mij verder ontwikkelen in het theatervak? Als dat zo is, dan kunnen ze daarna bijvoorbeeld doorstromen naar de MBO Theaterschool. Als blijkt dat het antwoord hierop uiteindelijk toch nee is, dan is er gelukkig geen man overboord. Leerlingen van de Mavo voor Theater verlaten de school namelijk met een vmbo t/mavo-diploma dat toegang geeft tot diverse mbo-vervolgopleidingen. Dus als uiteindelijk toch blijkt dat het niet theater gaat worden, dan kunnen leerlingen daarna alsnog terecht bij een andere vervolgopleiding.

Jonge mensen die stevig in hun schoenen staan
‘Het zijn dappere kinderen die naar de Mavo voor Theater te gaan. Vaak zijn zij de enige van hun basisschool die hiervoor kiezen. Op de basisschool waren ze misschien een beetje apart. Nu zitten ze in een klas met kinderen die dezelfde fascinatie delen voor theater. Ze voelen zich niet meer alleen hierin. Als de leerlingen de school verlaten, zijn het jonge mensen die stevig in hun schoenen staan, die autonoom zijn en vrij. Ze durven fouten te maken en zichzelf te zijn.’

Annette en Priscilla hebben er zin in. Voor aankomend schooljaar maken de leerlingen gebruik van lokalen in het verbouwde Hofpleintheater. Geen verkeerde plek om te zitten in het eerste brugklasjaar: in het theater, dichtbij het vuur, where the magic happens. Voor het schooljaar daarna is het de bedoeling dat ze een eigen locatie krijgen. De Theaterhavo/vwo zit in twee inspirerende panden in Rotterdam-Delfshaven. Het is goed voor de leerlingen van MT010 als zij straks ook een eigen gebouw hebben. Dan kan hun theateravontuur echt beginnen!