Wie kan mij helpen als het niet goed gaat met mijn kind op school?

Friday 02 Jul

Stroomschema voor ouders

Koers VO is druk bezig om de informatievoorziening voor ouders en jongeren te verbeteren. Een van onze recente producten is een stroomschema waarin ouders kunnen zien waar ze terecht kunnen met hun vragen. Dit stroomschema is ontwikkeld in samenspraak met ouders en ouderorganisaties, en is te vinden op de ouderpagina van onze website.

Meer informatie?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Helen Heemskerk, heemskerk@koersvo.nl of Annemarie Rodenburg, rodenburg@koersvo.nl.