Werving nieuwe leden ondersteuningsplanraad Koers VO!

woensdag 16 dec

Alle leden van vereniging Koers VO hebben in de afgelopen weken via de mail bericht ontvangen over de noodzaak tot het werven van een nieuw lid voor de ondersteuningsplanraad (OPR) van ons samenwerkingsverband.

De ondersteuningsplanraad is een van de twee medezeggenschapsorganen van het samenwerkingsverband en heeft als belangrijkste bevoegdheid instemming op het ondersteuningsplan van Koers VO. Ook zijn ze een belangrijk adviesorgaan voor het bestuur van het samenwerkingsverband.

Wisseling verdeling zetels
Dit najaar is besloten om de verdeling van de personeelszetels en ouder/leerlingzetels over de schoolbesturen, te wisselen. Dat was sinds de start van passend onderwijs in 2014 niet gebeurd. De OPR bestaat uit 18 leden, er zijn evenveel zetels als dat er leden van de vereniging (schoolbesturen) zijn, er zijn 9 ouder/leerlingzetels en 9 personeelszetels. Vanaf nu is er via het reglement van de OPR geregeld dat de zetels iedere acht jaar gewisseld worden.
Erg leuk nieuws: vanaf het nieuwe jaar neemt ook de eerste leerling deel aan de OPR, namens het Rudolf Steiner College Rotterdam!