Werkzaamheden ABT tijdens corona

woensdag 08 jul

Er was de afgelopen periode niet alleen sprake van afstandsonderwijs, maar ook van afstandswerken. De adviescommissie beoordeling toelaatbaarheid (ABT) heeft naar aanleiding van de coronamaatregelen het hele proces rond de afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen (tlv’s) verder gedigitaliseerd. Alleen de besluiten worden nog per post verstuurd.

De scholen hebben de afgelopen periode veel aanvragen ingediend waarover de ABT besluiten heeft genomen. De medewerkers van de ABT werken zoveel mogelijk thuis en zijn vooral per e-mail bereikbaar. Daarnaast worden ingediende aanvragen digitaal besproken via Microsoft Teams. Met deze aanpassingen kan de ABT haar werkzaamheden goed uitvoeren. Ook zijn scholen goed bereikbaar voor overleg indien nodig.