Werkbezoek wethouders Rotterdam aan het Zorg Onderwijs Centrum

donderdag 23 dec

In passend onderwijs is een goede oplossing voor leerlingen die thuis zitten zonder onderwijs een blijvend aandachtspunt. Naast het goed in beeld hebben van de thuiszitters gaat het natuurlijk ook om het ontwikkelen van oplossingen die aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte van jongeren. In veel situaties is er dan naast een aanpak vanuit school ook begeleiding vanuit jeugdhulp nodig. Het is steeds een zoektocht naar het stevig samenwerken in slimme combinaties die ervoor zorgt dat een jongere weer in een perspectiefrijke route en op school komt.

Zorg Onderwijs Centrum
In september 2020 is zo’n combinatie van onderwijs en zorg gestart, het Zorg Onderwijs Centrum (ZOC). De gemeente Rotterdam en Koers VO hebben elkaar in deze aanpak gevonden en faciliteren samen de inzet. De jeugdhulp wordt uitgevoerd door stichting Timon en de ingroeiondersteuning, een vorm van begeleiding passend onderwijs, door Educé. Op deze manier kan een leerling onderwijs krijgen buiten de school. De aanpak van het traject kan overigens ook met hulpverlening thuis beginnen.

Werkbezoek wethouders gemeente Rotterdam Bokhove en Kasmi
Inmiddels loopt deze samenwerking nu dus al ruim een jaar en waren de wethouders Judith Bokhove (jeugdhulp) en Said Kasmi (onderwijs) van Rotterdam benieuwd geworden naar de dagelijkse praktijk. Tijdens hun werkbezoek luisterden zij naar de praktijkervaringen van een jongere en zijn moeder. De professionals vanuit jeugdhulp en onderwijs vertelden vol passie hoe ze een relatie opbouwen met jongeren en vervolgens doen wat nodig is. De ambitie is om deze aanpak verder door te ontwikkelen. Zo onderzoekt Educé bijvoorbeeld hoe digitale middelen ingezet kunnen worden voor het onderwijs in deze specifieke context.

Doorontwikkeling
De wethouders hebben aan stichting Timon en Educé gevraagd naar de knelpunten zodat ook de gemeente Rotterdam kan nagaan hoe kan worden bijgedragen aan de doorontwikkeling van het ZOC. In het afgelopen jaar zijn er 29 langdurig thuiszittende jongeren in het traject geplaatst, waarvan 12 uit het gespecialiseerd onderwijs. De jongeren hebben gemiddeld een half jaar thuisgezeten. Inmiddels zijn er 16 jongeren doorgestroomd: 12 naar een schoolsetting en 4 naar een zwaardere vorm van zorg. Een knelpunt waar we vanuit Koers VO in ieder geval mee aan de gang willen is het versnellen van de toeleiding van jongeren naar het ZOC zodat de duur van het thuiszitten kan worden verkort. Iedere thuiszitter zou namelijk binnen drie maanden een passend aanbod van onderwijs en/of hulp moeten krijgen. Ook willen we de school van inschrijving en de begeleiding van Educé meer aan elkaar verbinden.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Koersconsulent van de eigen school.