• Home
  • Nieuws
  • Werkbezoek G4: inspirerende voorbeelden van inclusiever onderwijs in Rotterdam

Werkbezoek G4: inspirerende voorbeelden van inclusiever onderwijs in Rotterdam

  • Posted on 12 oktober 2023


Op donderdag 7 september vond in samenwerking met de Gemeente Rotterdam, Koers VO en PPO Rotterdam het G4 werkbezoek aan Rotterdam plaats. Vertegenwoordigers van de ministeries OCW en VWS, en de gemeenten en samenwerkingsverbanden Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam waren aanwezig.
Dit werkbezoek stond in het teken van inclusiviteit. Met bezoeken aan basisschool Pluspunt, STC vmbo college en Cam on Wheels werd een beeld geschetst van hoe inclusiviteit er in de praktijk uit kan zien. Er wordt in oplossingen gedacht en dat zorgde voor een mooie, inclusieve en inspirerende dag.


OBS Pluspunt

Martin Schreij, directeur basisschool Pluspunt, vertelt over de visie van de school. Het is een reguliere school, die het vanzelfsprekend vindt om ook aan kinderen met extra ondersteuningsbehoeften passend onderwijs te bieden. Dit betekent dat het meestal niet van buitenaf te zien is dat kinderen extra ondersteuning krijgen. De kinderen met extra ondersteuningsbehoeften zijn niet apart gegroepeerd, maar zijn verspreid over reguliere groepen. Het Pluspunt heeft al jarenlang een intensieve samenwerking met Rijndam Revalidatiecentrum. De school biedt jaarlijks aan een kleine 20 leerlingen met een motorische/fysieke beperking passend onderwijs. Collega's van Rijndam (fysiotherapie, ergotherapie) werken in de school, waardoor kinderen hun behandelingen ook op school en onder schooltijd krijgen. Maar het Pluspunt is vooral een school voor iedereen, een school die een afspiegeling wil zijn van de samenleving en waar iedereen zich welkom en prettig voelt. Basisschool Pluspunt is niet alleen inclusief voor leerlingen, maar ook voor medewerkers. De school wil een plek zijn waar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt prettig kunnen werken.


De school is geheel toegerust om kinderen met een fysieke beperking op te vangen. De school heeft geen drempels, alle klaslokalen hebben schuifdeuren, er is een lift, extra ondersteuning in het toilet en er hangt in het toilet een instructie hoe medewerkers leerlingen op en af van een brancard tillen.


Uiteraard betekent inclusiviteit ook dat het uitdagingen met zich meebrengt. Martin vindt het belangrijk dat het imago van de school duidelijk is. Dit houdt in dat iedere leerling evenveel aandacht krijgt. Ook is de leefomgeving beter (suggestie: inclusief) gemaakt: speeltoestellen zijn aangepast, zodat ook kinderen in een rolstoel of met een rollator erop kunnen. In de toekomst hoopt Martin dat er meer scholen komen met dezelfde uitgangspunten als basisschool Pluspunt.


Flexklas STC vmbo college

Amanda Vink, stafmanager beleid en ontwikkeling van STC vmbo college, vertelt over de Flexklas die dit schooljaar is gestart op het STC. Deze klas biedt leerlingen van het speciaal onderwijs de kans om over te stappen naar een reguliere vmbo. Doel is dat leerlingen in maximaal twee jaar toewerken naar instroom in een reguliere klas.


In het gebouw van het STC is een klaslokaal ingericht voor de leerlingen van de Flexklas. Hier volgen ze les van een docent uit het speciaal onderwijs. Daarnaast begeleidt een pedagogisch medewerker de leerlingen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Bij elke leerling wordt individueel gekeken wat er nodig is om succesvol door te kunnen stromen naar een reguliere vmbo-klas op het STC.
In de beginfase volgen de leerlingen vooral gezamenlijk les en houden ze samen pauze in een veilige setting. Stap voor stap gaan ze steeds meer integreren in de reguliere klassen van het STC.


De Flexklas is een samenwerking van STC, Yulius, IHub, gemeente Rotterdam en Koers VO. De docent is gedetacheerd vanuit Yulius, de inzet van jeugdhulp is gefinancierd door de gemeente Rotterdam. Deze samenwerking maakt kansrijk onderwijs voor leerlingen mogelijk. De stap naar inclusiever onderwijs wordt zo makkelijker. Amanda hoopt dat meer reguliere vo-scholen ervoor open gaan staan om een flexklas te starten. Lees meer over de Flexklas STC vmbo.CAM on Wheels

Cam on Wheels is een filmproductie huis waar jongeren met en zonder beperkingen hun talent kunnen ontwikkelen als filmmakers. Mascha Legel (initiatiefnemer en founder Cam on Wheels) vertelt dat Cam on Wheels er is voor het vso, mbo en voor thuiszitters. Ze geeft aan dat zij snel gegroeid zijn en dat er volle klassen zijn binnen drie verschillende scholen.


Jelle van Kleef is ook aanwezig. Jelle is ambassadeur en de grootste inspiratie voor Cam on Wheels. Hij spreekt via een spraakcomputer. Hij vertelt dat hij destijds 18 jaar was en thuiszat, omdat hij niet werd aangenomen op mbo-scholen. Uiteindelijk werd hij aangenomen voor één van de zwaarste opleidingen: cameraman. Helaas werd hij na één week aanwezigheid van school gestuurd. De reden? Hij zou voor overlast gezorgd hebben, in tegenstelling tot wat zijn medestudenten zeiden. Jelle gaf niet op en heeft uiteindelijk de studie volledig gevolgd dankzij Cam on Wheels.


Cam on Wheels is een succes dankzij de samenwerkingen met Stichting BOOR, Het Gehandicapte Kind, Phelps Stichting voor Spastici, VSBfonds iedereen doet mee, HandicapNL iedereen eerlijke kansen, JFK Kinderfonds en het Grafisch Lyceum.


Meer informatie?
Voor vragen kun je contact opnemen met Sonay Mizrak, [email protected].