Week van de Warme Overdracht po-vo – Tip 3: Laat de leerling in stappen kennismaken met leeromgeving.

vrijdag 17 jun

Voorbereidende contactmomenten tussen de leerling en de nieuwe leeromgeving zorgen dat de landing op het vo soepeler verloopt.

De leerling heeft een beeld van de nieuwe school en de bijbehorende verwachtingen. Deze contactmomenten kunnen er als volgt uitzien:
–         Nodig oud-po leerlingen uit op hun oude school om ervaringen over het voortgezet onderwijs te delen.
–         Organiseer ‘wendagen’, waarbij leerlingen kennismaken met de toekomstige mentor en docenten.
–         Oefen met vo-methodiek in groep 8, zoals het wisselen van lokaal en leerkracht, het meegeven van huiswerk en het leren plannen middels een weektaak.

Kijk hier voor meer tips.