Week van de Warme overdracht po-vo – 13 t/m 17 juni 2022

donderdag 14 apr

Van 13 t/m 17 juni 2022 is de week van Warme Overdracht po-vo voor alle scholen in de regio van samenwerkingsverband Koers VO (regio Rotterdam).

Deze week organiseren wij in samenwerking met de gemeente Rotterdam en andere partners. Tijdens deze week attenderen wij scholen via een mediacampagne op het belang van een warm overdrachtsmoment voor iedere leerling.
De afspraken over de overstap van basisschool naar middelbare school zijn in de regio van Koers VO vastgelegd in De OverstapRoute.

Waarom organiseren wij deze week?
Als basisscholen en middelbare scholen elkaar beter weten te vinden, kunnen leerlingen een goede overstap maken met een betere start en aansluiting op het voortgezet onderwijs. Deze week van warme overdracht geeft ons de mogelijkheid om aan te sluiten bij wat scholen nu al organiseren voor een warm overdrachtsmoment. Scholen die hier nog stappen in kunnen maken, stimuleren wij om in actie te komen.

Meer informatie?
Voor vragen kunt u contact opnemen Margreet Clarijs, clarijs@koersvo.nl.