Platform LINK: ‘We willen dat leerlingen goed terecht komen’

maandag 22 mei

Platform LINK voor leerlingen in kwetsbare posities

‘Onderwijs en jeugdhulp doen van alles voor risicojongeren, maar het is afgeschot’, zegt Frank-Jos Ars, hoofd kwaliteit & zorg van LMC. ‘Als de ene partij klaar is met een jongere wordt deze losgelaten, andere partijen komen daarna niet of nauwelijks in beweging. Maar daar is de jongere niet mee gebaat voor zijn verdere loopbaan. Het zou beter zijn om trajecten in een breder spectrum neer te zetten met name voor leerlingen in kwetsbare posities, zodat ze van alle zaken in één traject gebruik kunnen maken. Het is dus in het belang van leerlingen om de schotten tussen de afgebakende geldstromen weg te halen.’

Leerlingen in kwetsbare posities
Nelline van Duijn, directeur van IJsselcollege voor praktijkonderwijs, legt uit wat bedoeld wordt met jongeren in kwetsbare posities. ‘Jongeren kunnen zich in een kwetsbare positie bevinden door hun thuissituatie. Dit zijn leerlingen die aan hun lot zijn overgelaten, ze worden verwaarloosd. Ze vechten vaak voor hun bestaan. Er zijn ook jongeren die kwetsbaar zijn door hun IQ. De maatschappij legt de nadruk op leren. Het is soms lastig om ouders en leerlingen te overtuigen dat ze beter kunnen opstromen vanuit een baan. Er is namelijk een groep leerlingen die misschien niet zo goed is in leren, maar wel in werken. Voor deze leerlingen is het belangrijk dat er een goede basis wordt gelegd. Dat ze werk doen dat ze leuk vinden, waar ze via trainingen kunnen bijleren en succesvol worden. We willen dat leerlingen goed terecht komen.’

Buiten de kaders denken
Jongeren in kwetsbare posities treffen we aan in het hele voortgezet onderwijs. Vanuit platform LINK besteden we aandacht aan de drie uitstroomrichtingen voor het hele vo: naar arbeid, dagbesteding en vervolgonderwijs. Daarnaast levert het platform een bijdrage aan de verbinding tussen tal van afzonderlijke acties in stad en regio die deels of geheel gericht zijn op jongeren in kwetsbare posities. Frank-Jos Ars en Nelline van Duijn vormen met zeven andere collega’s van diverse disciplines en schoolbesturen: het Platform LINK. Collega’s van praktijkonderwijs, vso, schoolloopbaanteams, OPDC en bureau Koers VO houden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen in de praktijk. Ook bedenken ze met elkaar of het mogelijk is om deze initiatieven op een andere manier ergens anders in te zetten. ‘We zijn mensen uit de onderwijspraktijk en proberen samen buiten de kaders te denken. Wat is haalbaar, wat is ondenkbaar? We zijn enthousiast over het samenwerken, elkaar aanvullen, naar elkaar luisteren en ideeën delen die leven.’

Samen diverse thema’s bespreken
Een van de thema’s die besproken wordt binnen LINK is de overstap naar mbo. ‘Een schoolloopbaancoach kan een leerling helpen bij het invullen van formulieren en het bezoeken van het mbo. Vaak hebben deze leerlingen namelijk geen ouders die dat voor hen uitzoekt’, geeft Nelline aan. Ook heeft ze goede hoop voor de uitbreiding van digitaal systeem Intergrip. De overstap van praktijkonderwijs naar mbo zal daar ook in opgenomen worden. ‘Het mbo is groot. Het is belangrijk om goed contact te hebben met het mbo. Schooldirecteuren kunnen onderling goede afspraken hebben gemaakt, maar de mensen die het uitvoeren moeten hiervan op de hoogte zijn. Hier is regelmatig sprake van een communicatiestoornis.’

De leerling moet er beter van worden
‘De kracht is dat we allemaal lid zijn van Koers VO, maar dat LINK niet vanuit het samenwerkingsverband gestuurd wordt. Koers VO is de verbindende factor, maar initiatieven komen vanuit de mensen van het platform’, licht Frank-Jos toe. Nelline vindt het prettig om mee te kunnen denken als vertegenwoordiger van een klein bestuur. ‘Het is goed dat niet alleen de drie grote schoolbesturen BOOR, CVO en LMC vertegenwoordigd zijn. Ik ken de doelgroep goed. Het is fijn dat er korte lijnen zijn en dat je elkaar snel kan bellen met een vraag.’ Frank-Jos: ‘Het belangrijkste is dat leerlingen gebaat zijn bij wat we doen. Kan de leerling verder na de hulp van de schoolloopbaancoach, en is hij bijvoorbeeld goed doorbemiddeld naar mbo? Kunnen we alle voorwaarden zo neerzetten dat de leerling zich gesteund voelt, een positieve ervaring opdoet, dat hij merkt dat hij er werkelijk toe doet en dat eigenlijk niets onmogelijk is? ‘De ideeën van het platform leiden ook tot inspiratie en adviezen voor het samenwerkingsverband. De basis van succes is, dat de mensen die het aansturen, de goede visie, de kracht en guts hebben om nieuwe wegen in te slaan én het vuur blijven aanwakkeren. De leerling moet er uiteindelijk beter van worden.’

Voor meer informatie: zie website Koers VO of neem contact op met Flip Erisman, erisman@koersvo.nl, 010-4842576.