• Home
  • Nieuws
  • Wat betekent een geschil bij Geschillencommissie Passend Onderwijs voor Koers VO? 

Wat betekent een geschil bij Geschillencommissie Passend Onderwijs voor Koers VO? 

  • Posted on 25 januari 2024


In aansluiting op het artikel in de nieuwsbrief van december 2023 over het Ouder- en Jeugdsteunpunt passend onderwijs van Koers VO, delen we onze ervaringen bij de landelijke Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO). Sinds de start van passend onderwijs is Koers VO betrokken geweest bij drie tot zes GPO-casussen per jaar, inmiddels is dat opgelopen tot 15 casussen.


Als het niet lukt om op schoolniveau een probleem op te lossen dat ouders/verzorgers en/of leerlingen ervaren op het gebied van passend onderwijs, kan een zaak aangespannen worden bij de GPO door ouders. Als het een school betreft waarvan het bestuur is aangesloten bij de vereniging Koers VO, krijgt ook Koers VO een uitnodiging om bij de zitting aanwezig te zijn. Koers VO is dan geen partij, maar is aanwezig om zo nodig, aan de geschillencommissie duidelijk te maken wat de ondersteuningsmogelijkheden van het samenwerkingsverband zijn en of daar door de school gebruik van is gemaakt. Hiervoor is binnen Koers VO een klachtencommissie van drie leden actief, onder wie de bestuurssecretaris. Alle zittingen worden door minimaal een van deze leden bijgewoond.


Wat houdt een zitting van de geschillencommissie in?
Feitelijk is een zitting een hoorzitting. De geschillencommissie heeft kennisgenomen van de ingezonden klacht van de indiener(s) en ook van het verweerschrift dat de school/het schoolbestuur heeft ingediend. De partijen kunnen hierop tijdens de zitting mondelinge toelichting geven. Vaak is ook de betreffende leerling aanwezig om, na ouders/vertegenwoordigers, te kunnen vertellen wat er is gebeurd. De commissieleden kunnen vervolgens aanvullende vragen stellen aan alle betrokkenen. Is er bijvoorbeeld een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld of niet? Welke afspraken zijn gemaakt? Welke feitelijke onderwijsondersteuning is geboden op school? Is er contact gezocht met het samenwerkingsverband? Welke stappen zijn gezet? Als afsluiting van deze ronde wordt het samenwerkingsverband bevraagd. In dit deel van de zitting geeft Koers VO informatie over de werkwijze van Koers VO, zoals dat elke schoollocatie via de ondersteuningscoördinator een vaste Koersconsulent kan betrekken om mee te denken bij handelingsverlegenheid en moet betrekken bij tlv- en OPDC-aanvragen. Desgevraagd worden ook vragen beantwoord over de mogelijkheden van het OPDC, het aanbod op vso-scholen en speciale projecten of activiteiten die een oplossing kunnen bieden.


De geschillencommissie doet (meestal) binnen 6 weken een uitspraak. Dat is feitelijk een advies. Het is aan de school of het schoolbestuur om daar al dan niet gevolg aan de geven. In de meeste gevallen gebeurt dat ook. Vaak worden er al direct na de zitting praktische afspraken gemaakt tussen de betrokkenen om tot een oplossing te komen.


Wat leren de zittingen ons?
Het is opvallend dat het aantal zaken aan het toenemen is. In de context van een groeiend personeelstekort en meer (landelijke) aandacht voor de rol en positie van ouders/verzorgers en leerlingen als het gaat om passend onderwijs, is dat niet verwonderlijk. Zo is informatie over hoe een klacht of bezwaar in te dienen, makkelijker vindbaar geworden. Maar er zijn ook situaties die voorkomen hadden kunnen worden als gebruik gemaakt was van de mogelijkheden van het samenwerkingsverband, zoals advies vragen aan de Koersconsulent of doorverwijzen naar bijvoorbeeld het OPDC. Schakel daarom als school tijdig de meedenkkracht van de Koersconsulent in. Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen het Ouder- en Jeugdsteunpunt benaderen voor hulp.


Meer informatie?

Voor vragen kun je contact opnemen met Koert Sauer, [email protected]