Wachtlijst vso voor zij-instromers vanuit reguliere vo-scholen

vrijdag 01 jul

Helaas moeten wij constateren dat niet voor alle leerlingen die dat nodig hebben na de zomervakantie ook daadwerkelijk een plek in het vso beschikbaar is.

We begrijpen dat dit heel frustrerend is voor alle betrokkenen, maar bovenal voor de leerling en ouders. Er wordt hard gewerkt om leerlingen die dat nodig hebben zo snel mogelijk een passende onderwijsplek te bieden.

Meer informatie?
Voor vragen over de stand van zaken bij de vso-school kunt u contact opnemen met de betreffende vso-school. Voor vragen over (de aanvraag van) de toelaatbaarheidsverklaring kunt u contact opnemen met de ABT, 010-4842576 of abtvso@koersvo.nl.