• Home
  • Nieuws
  • Voorgenomen wijzigingen De OverstapRoute 2023-2024

Voorgenomen wijzigingen De OverstapRoute 2023-2024

  • Posted on 22 februari 2023

Vanwege de wettelijke doorstroomtoets vinden er wijzigingen plaats in De OverstapRoute 2023-2024. In april worden deze voorgenomen wijzigingen naar alle schoolbesturen gestuurd. Vanuit De OverstapRoute wordt een voorlichting georganiseerd voor de intakecommissies van vo-scholen. Meer informatie én de link om je voor deze voorlichting aan te melden, staat in de OverstapRouteMails van 8 februari jl. en 12 april as.. De voorlichting aan basisscholen vindt plaats tijdens voorlichtingsbijeenkomsten na de meivakantie. In juni 2023 volgt het definitieve besluit over de wijzigingen voor De OverstapRoute, zodat deze na de zomervakantie gepresenteerd kan worden.


Meer informatie?
Voor vragen kun je contact opnemen met de collega's van De OverstapRoute, [email protected]