Een preventieve aanpak voor jongeren met sombere en suïcidale gedachten

donderdag 21 mrt

Comenius College en CJG gebruiken VOZZ-screeningslijst voor aanpak depressie interventie

Een incident op school is aanleiding voor Comenius om hulp in te schakelen van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Uit nader onderzoek blijkt dat meer jongeren tobben met sombere en suïcidale gedachten. CJG Capelle a/d IJssel en Comenius besluiten samen preventief aan de slag te gaan.

VOZZ-screeningslijst

Ingrid Aikema van CJG Capelle a/d IJssel coördineert het project. Comenius Beroepsonderwijs is in 2016 gestart met het screenen van 90 leerlingen, met als resultaat 15 leerlingen waar zorgen over waren. CJG en Comenius hebben in een werkgroep gekozen om de VOZZ-screeningslijst te gebruiken voor het screenen van jongeren (Vragenlijst over Zelfdoding en Zelfbeschadiging).

Dit werkt als volgt. De leerlingen vullen de vragenlijst in. De schoolverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werker doen de eerste screening op school. Daarna wordt de lijst door een lid van het expertteam van het CJG gescreend. Vervolgens gaat schoolmaatschappelijk werker Indra Kamaansing met de leerling in gesprek. Ze vraagt bij de leerling na hoe het gaat en beoordeelt of er actie nodig is. ‘Een gesprek met een leerling kan eenmalig zijn, als bij navragen blijkt dat het probleem meevalt. Maar als een jongere wel een probleem heeft door gevoelens van eenzaamheid, niet begrepen of buitengesloten worden, gedachte van weglopen of nergens plezier in hebben, gepest worden of suïcidale gedachten, dan bekijken we wat we hieraan kunnen doen. We betrekken de ouders hierbij en vragen hen wat zij kunnen doen of hoe wij hen kunnen helpen. Het CJG heeft verschillende trainingen voor hun kind.’

Training bieden of doorverwijzen

Door de nauwe samenwerking met het CJG weet Indra als schoolmaatschappelijk werker welke trainingen het CJG aanbiedt en wat geschikt is voor welke leerling. Het kan gaan om een training om voor jezelf te leren opkomen, zoals ‘Beat it’. Of een training waarin de jongere leert om contact te leggen met andere jongeren. Er wordt ook rekening gehouden met de groepsindeling van de trainingen. Een rustigere jongen of meisje wordt niet in eenzelfde groep geplaatst met jongeren die ‘harder’ zijn. Zij hebben een verschillende aanpak nodig. Als het nodig is verwijst Indra een jongere door naar een andere organisatie die hem of haar beter kan helpen. Dit wordt ook met de ouders besproken.

‘De leerlingen zijn positief over de aanpak’

Jongeren worden naar boven gehaald die je anders niet ziet

‘De leerlingen vullen de vragenlijst eerlijk in. De stillere kinderen zijn opgelucht, ze zijn blij dat het eruit is en dat ze hebben aangegeven wat er aan de hand is’, vertelt Indra. ‘Je doet je best voor preventie. Je wil dat een jongere goed in z’n vel zit en niet hiermee rond blijft lopen. De screening haalt leerlingen naar boven die je anders niet ziet. Een ouder of mentor kan bepaalde dingen niet opgemerkt hebben.’
‘De leerlingen zijn positief over de aanpak. De trainingen sluiten goed aan bij hun behoefte, ze hebben er echt wat aan. Leerlingen die moeite hadden met het maken van vrienden, leggen nu makkelijker contact. Ze zijn er echt op vooruit gegaan.’
Ingrid vult aan dat het CJG ook een tweedaagse training aanbiedt voor leerlingen in groep 8 die onzeker zijn of gepest worden. ‘De gezinscoaches trainen de leerlingen, zodat ze daarna vol zelfvertrouwen kunnen starten op de middelbare school. Ze gaan weer met plezier naar school.’

Vragenlijst geschikt maken voor praktijkonderwijs

Het CJG is van plan om de vragenlijst aan te passen voor leerlingen van het praktijkonderwijs. Zo kunnen ook deze scholen gebruik gaan maken van deze aanpak.