Vmbo-leerlingen stromen beter door naar vervolgonderwijs

dinsdag 04 jul

Samenwerkingsverband Koers VO regelt met haar ketenpartners dat leerlingen vanuit het vmbo goed kunnen doorstromen naar vervolgonderwijs.

Digitaal DoorstroomDossier voor overstap naar vervolgopleiding
De directeuren van vmbo-scholen hebben onlangs een brief ontvangen van de werkgroep Overstap van de regio Rijnmond over het Digitaal DoorstroomDossier (DDD). Het DDD is een webapplicatie waarin de leerling informatie geeft over zijn competenties en ervaringen. Nadat de leerling de vragen heeft beantwoord, stelt hij het beschikbaar voor de mentor. Deze beantwoordt enkele vragen over de ondersteuningsbehoefte en of de opleidingskeuze van de leerling wordt ondersteund. In overleg met de ouders stelt de leerling het formulier beschikbaar voor de vervolgopleiding. De intaker van de vervolgopleiding kan het formulier raadplegen en zich voorbereiden op de intake.

Subsidie aanvragen voor doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo
Besturen van vmbo-scholen kunnen in samenwerking met het vervolgonderwijs, voor één of meerdere van hun vmbo-vestigingen subsidie aanvragen voor het inrichten van doorstroomprogramma’s van het vmbo naar het mbo of het havo. Demissionair minister Bussemaker en demissionair staatssecretaris Dekker stellen hiervoor in het kader van het actieplan gelijke kansen extra geld beschikbaar. Doel is om gelijke kansen en soepele overgangen in het onderwijs te bevorderen.  De doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo zijn bedoeld voor vmbo-leerlingen die volgens hun school extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben bij de overgang naar vervolgonderwijs. Het gaat daarbij vooral om leerlingen die vanuit hun omgeving minder hulp tot hun beschikking hebben (gehad) om hun mogelijkheden zo goed mogelijk te ontplooien. Meer informatie over het beleidskader, de aanvraagprocedure en –formulieren vindt u op de website van DUS-i.

Voor meer informatie: Flip Erisman, erisman@koersvo.nl; 010-4842576.