Vervolg traject verantwoording

vrijdag 01 jul

Het schooljaar loopt ten einde en daarmee zijn we ook in de eindfase beland van het Verantwoordingstraject voor schooljaar 2021-2022.

In juni hebben alle scholen een kaartje ontvangen ter inspiratie voor reflectie: ‘Welke invalshoek helpt ons dit jaar om te reflecteren op onze ondersteuning?’.

Het is de bedoeling dat alle schoolleiders hun verantwoordingsbijdrage uiterlijk 1 juli inleveren en daarover met elkaar in gesprek gaan tijdens een feestelijke lunch op 6 oktober 2022; aansluitend is de aftrap van het nieuwe ondersteuningsplan. Kijk ook naar: planning Anders Verantwoorden 2021-2022.

Meer informatie?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Annemarie Rodenburg of Marijke Terwisscha van Scheltinga, verantwoording@koersvo.nl.