Vervolg Traject ‘ondersteuningsgeld, wat doen we ermee?’

woensdag 16 dec

Op 16 november jl. namen twintig directeuren deel aan de verdiepingsbijeenkomst over ‘anders’ verantwoorden van ondersteuningsmiddelen. Dit als vervolgstap na de startbijeenkomst van 28 september jl.

Thom Verheggen nam ook deze keer de aanwezigen mee in het gedachtengoed van ‘Anders vasthouden’ en gebruikte hierbij een aantal sleutels uit het boek dat elke directeur heeft ontvangen. Ook gaf hij de bedoeling van dit traject nog eens aan: Reflectie om te kunnen groeien en aannemelijk verantwoord omgaan met gemeenschapsgeld.

Daarna dachten de deelnemers in kleine groepen verder na over hoe zij nu reflecteren en leren op hun eigen school en wat ze anders zouden willen doen in de toekomst. Na afloop waren de meeste deelnemers een stapje verder in dit denken en konden zij geïnspireerd, enthousiast of met een oké-gevoel de computer uitzetten.

Ook aanhaken?
Elke locatiedirecteur krijgt dit jaar weer de vraag hoe de ondersteuningsmiddelen passend onderwijs worden verantwoord. De startbijeenkomst en verdieping zijn bedoeld als ondersteunend voor het denkproces.
Donderdagmiddag 14 januari a.s. wordt daarom de verdiepingsbijeenkomst herhaald en kunnen locatiedirecteuren alsnog deelnemen. Daarna is er een Q&A sessie waarin iedereen vragen kan stellen aan Thom Verheggen.

Data op een rij:

  • 14 januari:      herhaling verdiepingsbijeenkomst
  • 14 januari:      Q&A-sessie met Thom Verheggen
  • 1 februari:       inleveren idee hoe de ondersteuningsmiddelen dit schooljaar te verantwoorden
  • 15 februari:     directeuren wisselen ideeën uit
  • Eind juni:         verantwoordingsfestival