Vernieuwde website schoolprofielen is live

donderdag 18 feb

De website www.koersvo.schoolprofielen.nl is vernieuwd! Met een frisse lay-out en vernieuwde filterfuncties hebben we de gebruiksvriendelijkheid verbeterd. Diverse bezoekers hebben enthousiast gereageerd op de vernieuwde website.

De ontwikkeling van de nieuwe website verliep niet altijd zo soepel als we hadden gehoopt. Dit hebben de scholen wellicht ook gemerkt bij het invullen van de vragenlijst voor hun schoolprofiel. Op dit moment wordt gewerkt aan de laatste feedback, waardoor de filters beter werken en de site ook wat sneller zal laden dan nu het geval is. Als er nog vragen zijn, dan horen we dat graag.

De website met schoolprofielen van elke locatie in onze regio is in de eerste plaats bedoeld voor ouders, om hen te helpen in hun zoektocht naar een passende school voor hun kind. Maar ook voor basisscholen en vo-scholen blijkt het een helpende site. Elke schoollocatie past jaarlijks haar schoolprofiel aan, tussen zomer- en herfstvakantie. Zeker in deze tijd waarin de mogelijkheid om scholen te bezoeken beperkt is, geeft de website een goed beeld van alle scholen in onze regio en de ondersteuning die ze kunnen bieden. Scholen voldoen hiermee tegelijkertijd aan de wettelijke eis om dit helder te maken.

Meer informatie?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Janneke Rietkerk, rietkerk@koersvo.nl.