• Home
  • Nieuws
  • Verantwoording ondersteuningsmiddelen 2022-2023 afgerond

Verantwoording ondersteuningsmiddelen 2022-2023 afgerond

  • Posted on 08 december 2023

De verantwoording van de ondersteuningsmiddelen over 2022-2023 is afgerond. Alle 79 vo-locaties hebben hun bijdrage gedeeld via het Verantwoordingsplatform én met collega’s gesproken over de ondersteuning en de keuzes die ze daarin maken. Bij elkaar gaat het om zo’n 7,6 miljoen.


Ervaringen en dilemma's
Deelnemers van de lunch op 21 september waren enthousiast en noemden het een prettige manier van verantwoorden en een interessante/leerzame bijeenkomst. Ook hielp het tafelgesprek om nieuwe contacten te leggen. Een aantal deelnemers heeft zelfs de afspraak gemaakt om bij elkaar op school te gaan kijken. In november zijn de laatste twee groepjes scholen bij elkaar gekomen om hun reflectieproces te delen.


De laatste tafelgroep gaf ons nog eens scherp een aantal dilemma’s uit het traject terug. Zoals: 


  • Wie kan nu het best dit gesprek voeren: de ondersteuningscoördinator, want die weet inhoudelijk precies wat de school biedt? Of toch de directeur, die immers verantwoordelijk is voor de processen en het totaalplaatje van onderwijs en ondersteuning?
  • Hoe doe je recht aan alle bijdragen op het platform, inclusief het verhaal daarachter, én hoe hou je het behapbaar?
  • Hoe zorg je voor balans tussen enerzijds de behoefte om met elkaar in gesprek te gaan en anderzijds de hoeveelheid (externe) overleggen die directeuren al hebben?

Reflectie
Genoeg redenen voor ons om de komende tijd te reflecteren op en te bekijken wat in het traject de volgende stap wordt in 2024.


Ideeën, meedenken of vragen?
Wij horen graag hoe jij denkt over anders verantwoorden. Heb je ideeën, wil je meedenken of heb je vragen? Neem dan contact op met Annemarie Rodenburg of Marijke Terwisscha van Scheltinga, [email protected].