• Home
  • Nieuws
  • Verandering werkwijze Koers VO bij verhuisleerlingen zonder ondersteuningsbehoefte

Verandering werkwijze Koers VO bij verhuisleerlingen zonder ondersteuningsbehoefte

  • Posted on 30 mei 2024

Een groeiende groep Nederlandssprekende leerlingen die naar onze regio verhuisd is vindt op korte termijn geen plek op een vo-school, omdat de scholen in ons gebied op dit moment onvoldoende of geen plaatsingsruimte hebben. Deze leerlingen worden hierdoor helaas thuiszitters.
Scholen die vol zitten, en andere partners, verwijzen ouders vaak naar het Koersloket van samenwerkingsverband Koers VO om een onderwijsplek voor deze leerlingen te regelen.


Koers VO wettelijk niet verantwoordelijk voor onderwijsplek verhuisleerlingen zonder ondersteuningsbehoefte
Echter, Koers VO is wettelijk niet verantwoordelijk voor het vinden en beschikbaar stellen van een onderwijsplek voor deze leerlingen. In het verleden werd het Koersloket benaderd om mee te denken als dat nodig was, zoals bijvoorbeeld bij leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Deze werkwijze sloot aan bij de wettelijke taken van het samenwerkingsverband. De afgelopen jaren heeft het Koersloket echter een steeds grotere rol en betrokkenheid gekregen in het zoeken naar oplossingen voor verhuisleerlingen met en zonder ondersteuningsbehoefte.


Prioriteiten stellen
Gezien de toenemende werkdruk bij het samenwerkingsverband is het noodzakelijk om prioriteiten te stellen met betrekking tot de werkzaamheden. Hierbij wordt uitgegaan van de uitvoering van de wettelijke taken. Dit maakt dat het samenwerkingsverband niet meer benaderd kan worden voor het zoeken naar een onderwijsplek voor verhuisleerlingen zonder ondersteuningsbehoefte. Bij vragen over/van verhuisleerlingen zonder ondersteuningsbehoefte zullen wij verwijzen naar de school van aanmelding of naar leerplicht.


Wat doet Koers VO wel?
Scholen en leerplichtambtenaren kunnen het Koersloket vragen om mee te denken over de onderwijsmogelijkheden voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.
Koers VO zal thuiszitters blijven monitoren en hierover overleg voeren met scholen en leerplicht. Ook kunnen er ingewikkelde casussen worden besproken in de al bestaande overleggen met leerplichtambtenaren en scholen.
Er kan daarnaast ook door onze samenwerkingspartners gebruik worden gemaakt van de door Koers VO georganiseerde plaatsingsoverleggen en de website Koers VO Schoolprofielen.


Vanuit de Taskforce Dekkend Netwerk wordt met alle samenwerkingspartners hard gewerkt aan oplossingen voor de capaciteitsproblemen in onze regio, ook in het regulier onderwijs, waardoor voor alle leerlingen in de nabije toekomst hopelijk snel een passende onderwijsplek beschikbaar is. Meer informatie over de Taskforce Dekkend Netwerk vindt u in deze nieuwsbrief.


Meer informatie?

Voor vragen over de veranderde werkwijze kun je contact opnemen met Roos Struik, coördinator Thuiszitters, Overstap en Plaatsing, [email protected] of Martine Pauptit, teamleider Koersloket, [email protected].