Variawet: meer maatwerk voor leerlingen die tijdelijk geen onderwijs volgen

donderdag 31 mei

De Variawet geeft scholen de mogelijkheid om vanaf schooljaar 2018-2019 meer maatwerk in onderwijstijd te bieden. Leerlingen die tijdelijk geen voltijdsonderwijs volgen, vanwege een lichamelijke en/of psychische beperking, kunnen toe groeien naar het volgen van volledige onderwijstijd.

Er zijn scholen binnen samenwerkingsverband Koers VO die al ervaring hebben opgedaan met soortgelijk maatwerk. Zo heeft een school, via Expertisecentrum Ziek & Onderwijs, KlasseContact ingezet voor een leerling die langer nodig had voor herstel na een behandeling. De leerling werkte vanuit huis aan een aantal vakken en kon via KlasseContact lessen volgen. Doel was om bij volledig herstel weer voltijd naar school te kunnen en de rest van de vakken op te pakken.

Voor meer informatie over de Variawet, ga naar: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34732/stb-2018-12