Update Centrale AanmeldRoute vo-vso

  • Posted on 25 januari 2024


Sinds 1 oktober 2021 loopt de aanmelding en toeleiding naar het (voortgezet) speciaal onderwijs van PPO Rotterdam en Koers VO via de Centrale AanmeldRoute. Twee jaar na de start van de Centrale AanmeldRoute is de route verder aangescherpt op basis van de werkwijze in de praktijk (o.a. capaciteitsproblemen in het vso4) en de wettelijke kaders die zijn toegelicht tijdens de webinar over de juridische aspecten van aanmelding, toelating en zorgplicht in oktober 2023.


Vanaf nu gaan scholen met het nieuwe aanmeld/aanvraagformulier werken en kunnen ouders hiermee hun zoon/dochter bij meerdere vso-scholen aanmelden. De aanmeldingen worden echter pas inhoudelijk beoordeeld door de vso-scholen als er plaatsingsruimte is. In deze update staan de belangrijkste veranderingen toegelicht.


Vso-scholen waarvoor bij aanmelding ook een gemeentelijke indicatie nodig is, zoals voor School2Care en MFC, en vso-scholen buiten de Koers VO regio doen (vooralsnog) niet mee met de Centrale Aanmeldroute. Het nieuwe aanmeld/aanvraagformulier tlv kan wel gebruikt worden voor de tlv aanvraag.


Meer informatie?
Voor vragen kun je contact opnemen met Helen Heemskerk, [email protected].