Update centrale aanmelding (v)so

donderdag 14 apr

Eerste resultaten
Er is sprake van een lerende invoering waarbij we de eerste resultaten zien.

Zo is eerder duidelijkheid over het vinden van een geschikte plek voor een leerling. Ook is er grote betrokkenheid van iedereen om zo snel mogelijk een geschikte plek te vinden bij complexe casussen. Als een andere school meer passend blijkt, zijn de lijnen tussen de samenwerkingspartners kort waardoor de aanmelding gelijk wordt overgedragen en opgepakt door een andere vso-school. Het gehele proces is gemakkelijker voor ouders, omdat zij geen aanvullende acties hoeven uit te voeren.
De werkwijze voor vso3-aanvragen en aanmeldingen vso3 verlopen al redelijk conform de werkwijze centrale aanmelding. Met het verschil dat de vso3-scholen al vooraf worden betrokken, in plaats van tegelijkertijd met de tlv-aanvraag. We gaan in de gesprekken met hen na of veranderingen hierin wenselijk zijn.

Komende maanden
Eind september 2021 hebben we de voorlopige werkwijze verspreid onder de scholen. Momenteel wordt er samen met de scholen gewerkt aan de verfijning van deze procedure. De komende maanden houden we van april tot mei monitorgesprekken met betrokkenen per schoolbestuur. We blikken terug op het afgelopen half jaar: wat gaat goed, wat kan beter, wat zijn mogelijke oplossingen, wie doet wat. We komen zo echt weer een slag verder met elkaar om de procedures te optimaliseren. Aan het begin van het schooljaar 2022-2023 vindt een uitgebreide evaluatie plaats op de doelstellingen van de centrale aanmelding.

Vernieuwend
Het is leuk om met elkaar iets vernieuwends te doen. De manier waarop we de centrale aanmelding doen is uniek. Er zijn geen andere samenwerkingsverbanden die dit zo doen.

Dashboard
Als volgend schooljaar het dashboard klaar is, kan je per leerjaar, profiel en niveau zien waar er plekken zijn op de verschillende scholen. Ook kunnen schoolbesturen de ontwikkelingen zien en geeft het dashboard inzicht in het dekkend netwerk.

Meer informatie
Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Marjolein Versluis, centraleaanmelding@koersvo.nl