Uitbreiding ISK-onderwijs in het vo

  • Posted on 21 april 2023

Sinds begin 2022 is het aantal leerlingen dat in Nederland is aangewezen op ISK-onderwijs aanzienlijk toegenomen. De formele term voor deze leerlingen is ‘Leerplichtige Anderstalige Nieuwkomers’. Er werd al verwacht dat er na de pandemische periode met lockdowns en reisbeperkingen weer een toename zou zijn en de oorlog in Oekraïne heeft nog extra vraag naar lesplaatsen veroorzaakt. De capaciteit van de lesplaatsen ISK (zowel po als vo) moest aanzienlijk worden uitgebreid en dat lukte maar beperkt door een gebrek aan extra leslokalen en leerkrachten. Er ontstonden wachtlijsten, ook in onze regio. Dankzij een goede samenwerking tussen de schoolbesturen LMC en BOOR, is het tot nu toe steeds gelukt om alle leerlingen in de vo-leeftijd onderwijs te bieden op hun ISK-scholen. Dat was een enorme uitdaging en is een groot compliment waard. Het aantal benodigde ISK-lesplaatsen steeg van 445 in schooljaar 2020-2021 naar 874 in 2021-2022. Dit schooljaar gaat het tot nu toe om 654 leerlingen en de verwachting is dat we daarmee op ongeveer evenveel leerlingen uitkomen als vorig schooljaar. Voordat leerlingen in de vo-leeftijd ingeschreven worden op een ISK-school melden ouders hen aan bij Koers VO voor een non-verbale ISK-test. De uitkomst van de test bepaalt op welke school de leerling het beste past. Er is op de ISK-scholen ook instroom van leerlingen die vanuit het basisonderwijs via de OverstapRoute doorstromen naar een ISK-school.


Gezien de wereldwijde en landelijke dynamiek is het voorlopig lastig inschatten of het blijft lukken om elke vo-leerling die is aangewezen op ISK-onderwijs, direct een plek te bieden op een ISK-school. Dat is wel de ambitie van BOOR en LMC-VO, de schoolbesturen willen voorkomen dat er wachtlijsten ontstaan in onze regio.


Meer informatie?
Voor vragen kun je contact opnemen met Koert Sauer, [email protected]