Transitie Plaatsingswijzer po-vo van FOKOR naar Koers VO

donderdag 21 mrt

De Rotterdamse Plaatsingswijzer po-vo gaat per 1 augustus 2019 over van FOKOR naar Koers VO. Dit betekent dat de organisatie en uitvoering van de procedure en werkwijze rondom de overstap po-vo vanaf komend schooljaar in handen is van Koers VO.

Sinds 1 februari 2019 werken FOKOR en Koers VO samen om de kwaliteit en de continuïteit van de procedure en werkwijze bij de overstap van po naar vo te borgen. We benutten deze periode ook om te kijken waar verbeteringen mogelijk zijn. Voor de herfstvakantie ligt er een procedure waarmee we het komende schooljaar gaan werken.

In de komende jaren zal Koers VO de werkwijze en overstapprocedure po-vo verder ontwikkelen. Hierbij staat nadrukkelijk de gedachte voorop: ‘elke leerling op de meest passende plek in het voortgezet onderwijs’. Daarbij zien wij ook kansen om de regio meer te betrekken in een gezamenlijke procedure. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Meer informatie?

U kunt hiervoor contact opnemen met Ingeborg Steenwinkel (projectleider po-vo), steenwinkel@koersvo.nl, 010-4842576.