Traject ‘Anders verantwoorden’ in schooljaar 2021-2022

donderdag 23 dec

Ondersteuningsgeld niet verantwoorden omdat het moet, maar ondersteuningsgeld verantwoorden om te reflecteren en leren van wat ermee gebeurt op school en wat dat oplevert. Dat is de kern van het traject ‘Anders verantwoorden’. Hoe laat je dat dan zien als school? Dat mochten de directies van scholen vorig schooljaar voor het eerst zelf bepalen. Dat heeft een rijke variatie aan vormen voor verantwoording opgeleverd: filmpjes, praatplaten, presentaties, notities, tijdschriften en zelfs een kwartet!

Tijdens het grote verantwoordingsfestival in juni 2021 is hierover tussen scholen al wat digitaal uitgewisseld, met als grote wens dat gauw weer te kunnen doen, maar dan met elkaar op locatie. Daarvoor was er eind november ‘de week van de ontmoeting’ ingepland… net te laat vanwege de omstandigheden.

Maar ‘we’ll meet again’! Waar en wanneer staat in de tekening met de jaarplanning 2021-2022 van het verantwoordingstraject. Daarin staat ook de datum voor een inspiratiesessie voor nieuwe collega-directeuren, een verdiepingssessie voor wie meer wil weten, en informatie over de ‘week van de reflectie’ in april 2022.

Meer informatie?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Annemarie Rodenburg of Marijke Terwisscha van Scheltinga, verantwoording@koersvo.nl.