Tip: Conferentie Passend Onderwijs 10 maart 2021

donderdag 18 feb

Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert op 10 maart 2021 een online conferentie ‘Hoe nu samen verder?’ Alle leerlingen zoveel mogelijk thuisnabij en gezamenlijk laten leren. Dat is de ambitie die voortkomt uit de evaluatie passend onderwijs.

In deze ambitie zit een duidelijke opdracht voor de onderwijsprofessionals. Tijdens deze conferentie worden ervaringsverhalen gedeeld over steeds inclusiever onderwijs. Die ambitie heeft minister Slob voor ogen bij zijn verbetervoorstellen voor Passend Onderwijs. En die ambitie is ook onze stip op de horizon.

Wilt u ook deelnemen?

Aanmelden kan via de website van het Steunpunt Passend Onderwijs.