• Home
  • Nieuws
  • Tip: Conferentie Inclusiever onderwijs – 14 juni 2023

Tip: Conferentie Inclusiever onderwijs – 14 juni 2023

  • Posted on 21 april 2023

Op woensdag 14 juni is de landelijke conferentie Inclusiever onderwijs. Dit jaar is het motto "Inclusiever in de praktijk" en gaat extra aandacht uit naar de uitvoeringspraktijk in de klas en op school. Uiteraard hebben actuele beleidsontwikkelingen rondom de routekaart/werkagenda naar inclusief onderwijs ook een prominente plaats.


Na een creatieve opening en een panelgesprek met samenwerkingspartners is er in de sessies veel aandacht voor nieuwe aanpakken en praktijkvoorbeelden in scholen en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs.
Er zijn bijdragen over de ontwikkeling van integrale kindcentra, inclusieve scholenbouw en leermiddelen, ervaringen van ouders, rol van lerarenopleidingen, samenwerking tussen regulier en gespecialiseerd onderwijs, bestuurlijke samenwerking in de regio tussen onderwijs en gemeenten, en de internationale kennisbasis op het gebied van inclusief onderwijs.
Kortom, dé conferentie om inspiratie op te doen en ervaringen te delen over inclusiever onderwijs.


Aanmelden
Lees op de website welke sessies worden aangeboden en schrijf je in via deze link.