• Home
  • Nieuws
  • Tijdig betrekken van de Zorg- en onderwijsspecialisten

Tijdig betrekken van de Zorg- en onderwijsspecialisten

  • Posted on 30 mei 2024

Voor jongeren die vastlopen in het onderwijs is er een vangnet in de vorm van extra onderwijsondersteuning: eerst van de school, maar ook vanuit het samenwerkingsverband. Of vanuit het preventieve aanbod, zoals bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk of de schoolverpleegkundige. Als dat nodig is kan ook geïndiceerde hulp worden ingezet. Voor leerlingen die in Rotterdam wonen kan de Zorg- en onderwijsspecialist (ZOS) ingeschakeld worden om zicht te krijgen op diverse vormen van hulp. De ZOS denkt mee in complexe situaties op het snijvlak van jeugdhulp en onderwijs.


Het is belangrijk om de ZOS vroegtijdig te betrekken zodat zij ook kunnen meedenken over de mogelijkheden in het preventieve hulpaanbod. Een goede indicator om ZOS te betrekken is (dreiging van) schooluitval. Let op: voor het inzetten van bepaalde vormen van geïndiceerde hulp (Jeugdwet) is een advies van de ZOS noodzakelijk. Bij twijfel kan telefonisch overlegd worden met de ZOS via de informatielijn 010 – 282 1180 (maandag t/m vrijdag, 9.00-12.00 uur), of via [email protected].


Meer informatie?
Voor meer informatie, ga naar de website van MEE Rotterdam Rijnmond of bekijk de flyer.