Thuiszittende leerling heeft altijd recht op onderwijs

dinsdag 15 feb

Sinds de start van passend onderwijs kunnen ouders van leerlingen in het primair, voortgezet (speciaal) onderwijs een geschil indienen tegen het bestuur van de school. Ze doen dit bij de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO).

Dat kan gaan over:

  • (de weigering van) toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben;
  • de verwijdering van alle leerlingen;
  • de vaststelling en bijstelling van het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

 

Geschillen in onze regio
Ook ouders van leerlingen op scholen binnen onze regio maken hiervan gebruik, gemiddeld zo’n vier keer per jaar. Deze zittingen worden – op verzoek van de GPO – altijd bijgewoond door een medewerker van Koers VO in de rol van toehoorder.

Eind december 2021 was er een situatie met een leerling waarbij twee schoollocaties vanuit onze regio betrokken waren. Het verzoek van ouders is ongegrond verklaard. Wel benadrukte de Commissie in haar advies, dat de zorgplicht met zich meeneemt dat de thuiszittende leerling (digitaal) onderwijs geboden had moeten worden. Ook al waren werkbladen niet ingeleverd en zou het schoolprofiel niet passen. Meer informatie over deze zaak is te lezen op de website van GPO.

Andere uitspraken van de Commissie passend onderwijs over passend onderwijs op school kunt u lezen op uitspraken GPO. Van harte aanbevolen!

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margit Terpstra, terpstra@koersvo.nl.