Terugplaatsen vso-vo

vrijdag 01 jul

Koers VO ziet graag dat jongeren onderwijs volgen op de meest passende onderwijsplek, een plek waar de jongere en ouders zich goed (bij) voelen. Daarnaast vindt Koers VO het belangrijk dat leerlingen zo lang als nodig en zo kort als noodzakelijk, gebruik maken van het vso.

Vanaf schooljaar 2021-2022 worden de toelaatbaarheidsverklaringen (tlv’s) voor het vso, zo veel mogelijk afgegeven voor de gehele schoolloopbaan. Hierdoor is er na het aflopen van een tlv geen automatisch moment meer om stil te staan bij de vervolgkeuze: blijven op de vso-school of overstappen naar een vo-school. Koers VO gaat vanaf volgend schooljaar proactief met de vso- en vo-scholen in gesprek over de duur van het verblijf van een leerling in het vso en de eventuele mogelijkheden voor terugplaatsing naar regulier onderwijs. Er is een gezamenlijke procedure ontwikkeld, waarover meer in de volgende nieuwsbrief.

Meer informatie?
Voor vragen kunt u contact opnemen met de gedragsdeskundigen van de ABT, 010-4842576 of abtvso@koersvo.nl.