• Home
  • Nieuws
  • Terugkoppeling Koers VO evaluatie 2023

Terugkoppeling Koers VO evaluatie 2023

  • Posted on 30 mei 2024

Schoolleiders en ondersteuningscoördinatoren ervaren de contacten met de medewerkers van Koers VO positief. Dat blijkt uit de vragenlijst die in november door ruim 100 schoolleiders en ondersteuningscoördinatoren is ingevuld. De resultaten van de vragenlijst gebruiken we om de activiteiten van Koers VO te verbeteren.


Melden van thuiszitters
Veel respondenten vinden bijvoorbeeld dat er beter gecommuniceerd kan worden over het proces van melden van thuiszitters en de criteria wanneer een leerling telt als thuiszitter. Dit pakken we op in een project met de gemeente Rotterdam, waarvan de uitkomsten gedeeld zullen worden met de andere gemeenten en onze scholen. Het project zal een heldere definitie en een stappenplan voor het melden en registreren van thuiszitters opleveren.


Ervaring met Onderwijs Transparant
Verder blijken veel respondenten Onderwijs Transparant (OT) als niet gebruiksvriendelijk, onoverzichtelijk en ingewikkeld te ervaren. Ervaring met OT speelt hier deels een rol in. Om de ervaringen met OT te verbeteren zal voor nieuwe ondersteuningscoördinatoren en schoolleiders aan het begin van ieder nieuw schooljaar een scholing OT worden aangeboden. In 2025 zal de gebruiksvriendelijkheid van OT vergroot worden door de nieuwe user interface die dan beschikbaar komt.


Verdeling ondersteuningsmiddelen
Daarnaast viel op dat een deel van de respondenten niet bekend is met de wijze waarop de ondersteuningsmiddelen over de scholen worden verdeeld (het waarderingssysteem). Hierover zal meer communicatie volgen, evenals over de toepassingsmogelijkheden van de variawet, het aanbod aan preventieve jeugdhulp in de gemeente en het aanbod van bovenschoolse voorzieningen.


Minder bureaucratie en betere samenwerking rondom afgifte tlv
Nog een positief resultaat was de uitkomst dat de vso-scholen minder bureaucratie en een betere samenwerking met Koers VO ervaren door de gewijzigde procedure rondom de afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen voor de gehele duur van de schoolloopbaan.


Veel dank aan iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld!Meer informatie?

Voor vragen kun je contact opnemen met Sanne Weijers, [email protected]