Terugblik: POVO Conferentie

  • Posted on 20 oktober 2022


Op woensdag 12 oktober organiseerde FOKOR, Gemeente Rotterdam, Koers VO en Goed geschud de POVO Conferentie in het prachtige Scheepvaart- en Transport College in Rotterdam. Doel van deze conferentie: samenwerking tussen PO en VO versterken om te komen tot een beter passend schooladvies, een soepelere overgang en een doorlopende ontwikkellijn voor elke leerling in de regio.


Ruim 200 onderwijsprofessionals van basis- en middelbare scholen uit de regio Rotterdam waren aanwezig. Tijdens de plenaire opening werd iedereen meegenomen in de stappen die de afgelopen tijd al zijn gezet om de overgang van primair naar voortgezet onderwijs te verbeteren. Wethouder Said Kasmi van Onderwijs, Cultuur en Evenementen van de gemeente Rotterdam benadrukte waarom een goede samenwerking tussen primair- en voortgezet onderwijs van groot belang is. Vervolgens inspireerde onderwijsonderzoeker Louise Elffers alle aanwezigen met haar verhaal over kansengelijkheid bij de overstap.


Na het plenaire gedeelte was er gelegenheid om deel te nemen aan diverse workshops, o.a. over executieve functies, samenwerking met ouders bij de overstap en de verschillen tussen leerwegen in het vmbo. Koers VO verzorgde enkele van deze workshops.


Meer informatie?
De presentaties van de POVO Conferentie zijn te vinden op onze website.